Marzec 2019

Fiskus a spółka zagraniczna

Michal Gawlak        21 marca 2019        Komentarze (0)

Naturalnym kierunkiem każdego rozwijającego się przedsiębiorcy jest ekspansja na rynki zagraniczne. Obecnie coraz częściej  polskie spółki technologiczne oraz produkcyjne są widoczne na rynkach Europy oraz innych kontynentów. Wraz z możliwościami eksportu i nowymi rynkami zbytu pojawiają się nowe zagadnienia dotyczące prowadzenia biznesu w innych krajach oraz inwestycji w spółkę zagraniczną. Często, rejestracja nowej spółki nie […]

Jak bronić się w postępowaniu podatkowym?

Michal Gawlak        08 marca 2019        Komentarze (0)

Zdecydowana większość artykułów, blogów i wpisów prawników podatkowych odnosi się do kontroli podatkowej. Słusznie wzbudza ona wiele emocji jak również wątpliwości związanych z działalnością organów podatkowych na żywym organizmie przedsiębiorstwa. Kontrola jednak, to dopiero wstęp do wydaje się, istotniejszej części całego mechanizmu, którym jest postępowanie podatkowe. Postępowanie podatkowe może zostać wszczęte właśnie po zakończeniu kontroli […]

Kontrola podatkowa

Michal Gawlak        04 marca 2019        Komentarze (0)

Jak bardzo organ podatkowy może ingerować w działalność przedsiębiorców? Aby uzmysłowić sobie możliwości, które mają kontrolerzy wskazać można art. 281 §2 Ordynacji podatkowej: Celem kontroli podatkowej jest sprawdzenie, czy kontrolowani wywiązują się z obowiązków wynikających z przepisów prawa podatkowego. Szeroko prawda? Obowiązki kontrolowanego mieszczą się w setkach aktów prawnych, które nawet dla prawników są wyzwaniem […]