Podniesienie kapitału zakładowego

Michal Gawlak        28 stycznia 2019        Komentarze (0)

Tematem, który dotyka zdecydowanej większości przedsiębiorców prowadzących działalność w formie spółki kapitałowej to specyfika podniesienia kapitału zakładowego. Możliwości jego wykorzystania i uregulowania podatkowe związane z tym tematem zasługują na oddzielną monografię.

Możemy także znaleźć wiele powodów, dla których prowadzący działalność decydują się na ten krok. Niestety, często przedsiębiorcy, którzy podejmują decyzje biznesowe nie biorą pod uwagę aspektu podatkowego, co może mieć katastrofalne skutki dla biznesu – kończące się walką z Fiskusem w sądzie. W tym wpisie, wskażę Państwu podstawowe regulacje podatkowe i warunki dotyczące podniesienia kapitału zakładowego z kapitału zapasowego.

Kapitał zapasowy może powstać poprzez tzw. Agio (w sytuacji, gdy udziały w spółce obejmowane są po cenie wyższej niż nominalna), zysków spółki lub z innych kapitałów – każda z użytych metod będzie miała znaczenie a przez to zróżnicowane konsekwencje podatkowe.

Skutki dla spółki.

Dla samej spółki podniesienie kapitału zakładowego zawsze będzie neutralne podatkowo. Zgodnie z art. 12 ust. 4 pkt. 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, do przychodów spółki nie zalicza się przychodów otrzymanych na utworzenie lub powiększenie kapitału zakładowego – nie ma tu znaczenia źródło finansowania (zysków spółki, dopłaty wspólnika, innego kapitału). Niezależnie od wybranej metody, spółka, której kapitał zakładowy będzie podwyższany nie będzie objęta obowiązkiem podatkowym. Niestety, w przypadku wspólników, skutki takiego podwyższenia mogą być zupełnie inne.

Co ze wspólnikami?

Wszystko zależy od tego, czym będziemy finansować kapitał zakładowy. W wypadku podwyższenia kapitału z zysków spółki (np. w sytuacji, gdy w spółce są niepodzielone zyski z lat ubiegłych) powstanie obowiązek podatkowy. Zgodnie z art. 10 ust. 1 pkt. 4 (dla podatku CIT) i art. 24 ust. 5 pkt.4 (dla podatku PIT), przychodem z udziału w zyskach osób prawnych jest dochód (przychód) faktycznie uzyskany z tego udziału, w tym także dochód przeznaczony na podwyższenie kapitału zakładowego. Pewne jest, że wspólnik będący osobą fizyczną, nie uniknie podatku dochodowego. Konsekwencją będzie opodatkowanie na poziomie 19% uzyskanego przychodu (odpowiednio art. 22 ust.1 dla CIT oraz art. 30b dla PIT). Dla osoby prawnej będącej wspólnikiem (np. innej spółki z. o.o. ), istnieje jednak korzystne wyjście.

Zgodnie z art. 22 ust 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, udział w zyskach prawnych, (do których będzie należało przekazanie dochodów spółki na kapitał zakładowy) będzie zwolnione z opodatkowania, pod kilkoma warunkami (m.in. wymóg posiadania udziałów w spółce nieprzerwanie od 2 lat).

Oczywiście, oprócz bezpośrednich skutków podatkowych, należy zadać sobie pytania o przyszłość: Co gdy będziemy chcieli zbyć udziały? Jak ukształtują się koszty uzyskania przychodu? Czy planujemy przekształcenie spółki?

Decydując się na podwyższenie kapitału zakładowego, powinniśmy zawsze przeanalizować wszystkie możliwe scenariusze opodatkowania. Czynność, która bezpośrednio nie rodzi obowiązku podatkowego dla spółki, może obciążyć jej wspólników. Niedopatrzenie, czy brak świadomości regulacji podatkowych może skończyć się koniecznością zapłaty podatku, którego można było uniknąć. Jeżeli chcą Państwo zabezpieczyć swoją transakcję podwyższenia kapitału zakładowego, zapraszam do kontaktu. Zapraszam też na stronę kancelarii CGO Legal poświęconą podniesieniu kapitału zakładowego.

>> Wróć do kompendium.

{ 0 komentarze… dodaj teraz swój }

Dodaj komentarz

Wyrażając swoją opinię w powyższym formularzu wyrażasz zgodę na przetwarzanie przez CGO Legal Chajdas Gawlak Owczarek sp. k. Twoich danych osobowych w celach ekspozycji treści komentarza zgodnie z zasadami ochrony danych osobowych wyrażonymi w Polityce Prywatności

Administratorem danych osobowych jest CGO Legal Chajdas Gawlak Owczarek sp. k. z siedzibą w Łodzi.

Kontakt z Administratorem jest możliwy pod adresem michal.gawlak@spolkazagranica.pl.

Pozostałe informacje dotyczące ochrony Twoich danych osobowych w tym w szczególności prawo dostępu, aktualizacji tych danych, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych oraz wniesienia sprzeciwu na dalsze ich przetwarzanie znajdują się w tutejszej Polityce Prywatności. W sprawach spornych przysługuje Tobie prawo wniesienia skargi do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.

Poprzedni wpis:

Następny wpis: