Przedawnienie w podatku od nieruchomości

Michal Gawlak        21 stycznia 2019        Komentarze (0)

Ostatni wpis poświęcony był umarzaniu udziałów, więc teraz coś bardziej na czasie. Styczeń to czas składania deklaracji dotyczącej podatku od nieruchomości. Przy okazji przypominam, że podobnie jak w innych podatkach, również to zobowiązanie podatkowe może ulec przedawnieniu. Wiedza ta może uchronić nas przed zapłatą podatku, którego nie musimy już regulować.

Podobnie jak w przypadku innych zobowiązań podatkowych, do podatku od nieruchomości stosuje się przepisy Ordynacji podatkowej dotyczącej przedawnień (art. 68 do 71 Ordynacji podatkowej, dział 8). Ogólna zasada przedawnień określa, żezobowiązanie podatkowe przedawnia się z upływem 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności podatku. By pokazać działanie tej instytucji, posłużmy się przykładem.

Przykład: 

Zobowiązanie podatkowe powstało 1 stycznia 2014 roku, z terminem płatności na 31 stycznia 2014 roku. Koniec roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności podatku to 31 grudnia 2014 roku. 5 lat od 31 grudnia 2014,wypada na 31 grudnia 31 grudnia 2019 roku. Z upływem 5 lat oznacza, że zobowiązanie podatkowe przedawni się 1 stycznia 2020 roku.

Niestety, problematyka przedawnień jest dużo bardziej skomplikowana i nieprzejrzysta. Zasady szczególne określają m.in zawieszenie lub przerwanie biegu przedawnienia. Wpływ na to mają m.in czynności dokonywane przez samego podatnika lub organ podatkowy.

Jednymi z przykładów przerwania biegu przedawnienia jest ogłoszenie upadłości lub zastosowanie środka egzekucyjnego, o którym podatnik został zawiadomiony (definicję i spis środków egzekucyjnych zawiera art. 1a ust. 12 ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji).

Pamiętajmy o rozróżnieniu, które stosuje ustawa o podatkach i opłatach lokalnych, co do podatników będących osobami fizycznymi oraz osobami prawnymi, jednostkami organizacyjnymi w tym spółkami niemającymi osobowości prawnej, (są to m.in. spółki osobowe). Dla osób fizycznych to organ podatkowy ustala podatek od nieruchomości. Inni, zobowiązani są do samodzielnej kalkulacji i złożenia deklaracji dot. podatku od nieruchomości na dany rok podatkowy.

Zapraszam Cię do kontaktu w razie pytań.

***

>> Powrót do kompendium.

{ 0 komentarze… dodaj teraz swój }

Dodaj komentarz

Wyrażając swoją opinię w powyższym formularzu wyrażasz zgodę na przetwarzanie przez CGO Legal Chajdas Gawlak Owczarek sp. k. Twoich danych osobowych w celach ekspozycji treści komentarza zgodnie z zasadami ochrony danych osobowych wyrażonymi w Polityce Prywatności

Administratorem danych osobowych jest CGO Legal Chajdas Gawlak Owczarek sp. k. z siedzibą w Łodzi.

Kontakt z Administratorem jest możliwy pod adresem michal.gawlak@spolkazagranica.pl.

Pozostałe informacje dotyczące ochrony Twoich danych osobowych w tym w szczególności prawo dostępu, aktualizacji tych danych, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych oraz wniesienia sprzeciwu na dalsze ich przetwarzanie znajdują się w tutejszej Polityce Prywatności. W sprawach spornych przysługuje Tobie prawo wniesienia skargi do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.

Poprzedni wpis:

Następny wpis: