Kamil Cymerman

adwokat

Wpisany na listę adwokatów prowadzoną przez Okręgową Radę Adwokację w Warszawie. Specjalizuje się w prawie spółek, prawie podatkowym, w tym międzynarodowym prawie podatkowym.
[Więcej >>>]

Sklep

Przeniesienie swojej firmy za granicę

Kamil Cymerman25 kwietnia 2024Komentarze (0)

Nieustannie rozwijający się świat biznesu i globalizacja otwierają przed przedsiębiorcami coraz większe możliwości. Przeniesienie firmy za granicę może okazać się strategicznym krokiem otwierającym nowe rynki, możliwości rozwoju czy możliwość globalnej ekspansji.

Jednakże, istnieje wiele ważnych czynników do rozważenia przed podjęciem ostatecznej decyzji o dokonaniu takiego kroku.

Pamiętać jednak należy, że podjęcie decyzji o przeniesieniu firmy za granicę na samym początku wymaga gruntownego planowania, analizy rynku docelowego, oraz dostosowania się do miejscowych przepisów i kultur biznesowych.

Przeniesienie swojej firmy za granicę

Przyczyny przeniesienia działalności – dlaczego niektórzy już to robią, a inni planują przenieść biznes za granicę

Coraz częściej przedsiębiorcy rozważają przeniesienie swojej działalności za granicę.

Coraz bardziej rosnące koszty prowadzenia działalności w tym coraz wyższe i coraz to nowsze zobowiązania podatkowe, niezrozumiałe zapisy aktów prawnych, czy coraz bardziej sformalizowana procedura załatwiania spraw w urzędach sprawia, iż Polska staje się mało atrakcyjnym krajem dla przedsiębiorców.

Co więcej, naszych Klientów za granicę popycha również perspektywa dynamicznych i niekorzystnych uwarunkowań politycznych, w tym rosnące zagrożenie ze wschodu.

Korzyści z działalności zagranicznej

Korzyści z dokonania ekspansji za granicę może być wiele.

Wyjście poza granice kraju może okazać się kluczowe dla zwiększenia prestiżu prowadzonej działalności.

Wielu kontrahentów z którymi polscy przedsiębiorcy współpracują przychylniej patrzy na przedsiębiorców z takich krajów jak USA, Zjednoczone Królestwo czy Singapur.

Przeniesienie biznesu poza granice kraju może przynieść dodatkową korzyść w postaci obniżenia kosztów prowadzenia działalności czy to generowanych w związku ze zobowiązaniami podatkowymi, z kosztami zatrudnienia pracowników czy to w związku z takimi aspektami działalności jak koszty biura.

Dodatkowo należy podkreślić takie korzyści jak dostęp do rynków międzynarodowych, co z kolei wpływa na otworzenie się przedsiębiorcy na możliwości czy produkty których w Polsce nie byłby on w stanie wykorzystać.

Mamy również możliwość dywersyfikacji działalności i ,,wyjęcia” jej spod jednej jurysdykcji.

To pozwoli zmniejszyć zależność od aktualnych zagrożeń występujących w kraju.

Trudności w przeniesieniu działalności

Przeniesienie spółki za granicę często wiąże się z trudnościami, na pozór nie do pokonania dla osoby nie zajmującej się takimi działaniami na co dzień.

Na wstępnie ustalić należy formę organizacyjną w jakiej przedsiębiorca chciałby działać a następnie wymogi prawne jakie musi on spełnić aby działalność została odpowiednio zarejestrowana.

Następnie z powstaniem nowego przedsiębiorstwa mogą wiązać się inne obowiązki ustawowe takie jak: posiadanie dyrektora w miejscu rejestracji spółki, posiadanie faktycznego adresu, spełnienie wymogu opłacenia odpowiednio wysokiego kapitału zakładowego spółki.

Dodatkowo należy rozważyć konsekwencje podatkowe związane z przeniesieniem przedsiębiorstwa za granicę.

Rozważanie konsekwencji takich jak zmiana rezydencji podatkowej spółki, przeniesienie majątku za granicę czy utworzenie zagranicznej jednostki kontrolowanej będą miały wpływ na zobowiązania podatkowe i ich ewentualne powstanie.

Od czego zacząć przenosiny spółki

Jeszcze przed podjęciem decyzji podjęciu działalności na terenie innego państwa, konieczne jest dokonanie weryfikacji jakie możliwości jej prowadzenia dane państwo umożliwia.

Każde państwo odrębnie reguluje zasady podejmowania działalności na swoim terytorium co za tym idzie formy prawne mogą znacznie odbiegać od tych które są dostępne w Polsce.

Następnie pamiętać należy o sprawdzeniu wszelkich wymogów formalnych prowadzenia działalności w kraju docelowym.

Jak dobrać partnerów do obsługi relokacji biznesu?

Na wstępnie rekomendujemy zwrócić uwagę na doświadczenie w dziedzinie prowadzanie procesów relokacji.

Przepisy prawa polskiego i międzynarodowego w sposób skomplikowany opisują procedery przeniesienia siedziby za granicę.

Jeżeli szukamy partnera, który ma pomóc nam przenieść działalność za granicę pomocne będzie ustalenie czy w rozpatrywanym przez nas kraju potencjalny partner posiada już sprawdzone kontakty biznesowe umożliwiające mu sprawne przeprowadzenie takowej procedury.

Odpowiedni partner będzie w stanie przeanalizować stan faktyczny sprawy i zwrócić naszą uwagę na możliwości możliwe do wykorzystania, czy szanse powodzenia takiego przedsięwzięcia.

Będzie on także w stanie wyjść z kontr propozycjami co do przedstawionego pomysłu relokacji dostosowanymi do indywidualnych potrzeb przedsiębiorstwa.

Na co uważać przy przeniesieniu biznesu za granicę?

Pierwsze co należy rozważyć przy przenoszeniu biznesu za granicę jest ryzyko biznesowe i możliwość zabezpieczenia ryzyka prawnego oraz podatkowego.

Należy tez opracować realne koszty prowadzenia biznesu i poznać odpowiednich partnerów – księgowość, czynności korporacyjne najpewniej wykonają lokalni specjaliści, w tym z możliwością współpracy  z partnerami naszej kancelarii .

Rodzaje przeniesienia biznesu za granicę

Istnieją różne sposoby przeniesienia biznesu za granice. Jednym z nich jest założenie spółki w kraju docelowym.

Pierwszym z nich jest rejestracja nowej spółki za granicą. Dalej rozważyć należy możliwość utworzenia oddziału przedsiębiorstwa w kraju docelowym.

Jeżeli nie chcemy tworzyć zupełnie nowego podmiotu możemy rozważyć takie działanie jak transgraniczna redomicyliacja (przeniesienie siedziby istniejącej spółki za granicę) czy transgraniczne połączenie z innym podmiotem.

Jakie skutki podatkowe niesie przeniesienie siedziby firmy do innego kraju?

Dokładne rozważenie wszelkich skutków podatkowych zależy indywidualnie od sytuacji faktycznej danego przedsiębiorcy.

Na wstępie pamiętać należy, iż samo formalne przeniesienie siedziby działalności za granicę nie spowoduje automatycznej zmiany miejsca opodatkowania.

Aby zmienić miejsce opodatkowania należy rozważyć takie czynniki jak utrata czy uzyskanie rezydencji podatkowej w kraju który wybraliśmy do prowadzenia działalności, zapisów umów o unikaniu podwójnego opodatkowania (jeżeli takowe obowiązują) i wszelkich czynników wskazanych w prawodawstwie zarówno polskim jak i kraju do którego przenosimy działalność.

Jednakże przenosząc działalność poza granice kraju należy zawsze pamiętać w szczególności o takich zobowiązaniach jak: tzw. Exit Tax, czy podatek od zagranicznych podmiotów kontrolowanych (CFC).

Podatek Exit Tax, ma zastosowanie w sytuacji, gdy zmieniamy swoją rezydencję podatkową lub przenosimy majątek poza Polskę.

Czym różni się założenie oddziału za granicą od przeniesienia firmy za granicę

Przeniesienie firmy za granicę wiąże się z całkowitą zmianą siedziby prowadzonej działalności gospodarczej.

Całkowite przeniesienie działalności za granicę  ma za zadanie stworzenie odrębnej, niezależnej jednostki nie związanej z Polską.

Za to założenie oddziału charakteryzuje się tym, że główna działalność nadal skupia się na terytorium Polski, zaś za granicą posiadamy zależny od polskiej jednostki oddział.

Założenie oddziału zazwyczaj wiąże się z mniejszą liczbą formalności

Przenieś swoją firmę za granicę z kancelarią CGO Legal

Kancelaria CGO Legal posiada bogate doświadczenie w zakresie obsługi przedsiębiorców pragnących przenieść swoją działalność za granicę.

Doświadczeni specjaliści kancelarii zagwarantować mogą obsługę formalną, prawną jaki i opiekę podatkową podczas procesu zmiany kraju prowadzenia działalności.

Kancelaria dzięki swojej wieloletniej działalności posiada siatkę sprawdzonych partnerów biznesowych z całego świata, dzięki czemu możliwe jest także udzielenie wsparcia w dziedzinie obsługi księgowej jaki i pozyskania rachunku bankowego czy certyfikatu rezydencji podatkowej.

Przeniesienie swojej firmy za granicę

FAQ – najczęściej pojawiające się pytania i odpowiedzi

Czy można przenieść firmę za granicę?

Tak! I dodajmy – proces zyskuje coraz dokładniejsze ramy prawne pozwalające na sprawniejsze procedowanie takiego zamiaru.

Jak przenieść spółkę za granicę?

Należy wykonać czynności związane z przygotowaniem podmiotu i odpowiednim poinformowaniu wspólników.

Najważniejszy będzie plan przekształcana.

Ten plan wraz z uchwałami wspólników jest następnie rejestrowany przez Sąd.

Czy można mieć dwie firmy w różnych krajach?

Tak – zasadniczo przepisy lokalne mogą narzucać obwarowania ale w większości rozwiniętych państw możemy występować jako właściciele nieograniczonej liczy podmiotów prowadzących działalność.

W jakim kraju najlepiej założyć działalność gospodarczą?

Kierujemy się przyczynami biznesowymi i całokształtem uwarunkowań prawno- politycznych. Myśląc o finansach i bezpieczeństwie – pewnie Szwajcarii.

Myśląc o Fin-Tech być może Wielka Brytania. Natomiast to zawsze zależy od wizji przedsiębiorcy i jego potrzeb.

          Kamil Cymerman
          adwokat

Zdjęcia: Porapak Apichodilok; Pixabay

***

Dyrektywa Unshell (ADAT 3) – walka UE ze spółkami fasadowymi

Spółki fasadowe, wydmuszki, garażowe, parkingowe lub z angielskiego tzw. shell companies mają wyjść z ukrycia.

Zgodnie z opinią Komisji Europejskiej, nowa regulacja pomogłaby państwom członkowskim identyfikować przedsiębiorstwa fasadowe – mające siedzibę w UE i wykorzystywane wyłącznie do celów  podatkowych – za pomocą testu warunków wyjściowych. 

Takie są istotne założenia które przedstawia tzw. Dyrektywa Unshell [Czytaj dalej…]

W czym mogę Ci pomóc?

Na blogu jest wiele artykułów, w których dzielę się swoją wiedzą bezpłatnie.

Jeżeli potrzebujesz indywidualnej płatnej pomocy prawnej, to zapraszam Cię do kontaktu.

Przedstaw mi swój problem, a ja zaproponuję, co możemy wspólnie w tej sprawie zrobić i ile będzie kosztować moja praca.

    Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez CGO Legal Chajdas Gawlak Owczarek sp. k. w celu obsługi przesłanego zapytania. Szczegóły: polityka prywatności.

    { 0 komentarze… dodaj teraz swój }

    Dodaj komentarz

    Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez CGO Legal Chajdas Gawlak Owczarek sp. k. w celu obsługi komentarzy. Szczegóły: polityka prywatności.

    Poprzedni wpis: