Spółka za granicą a ochrona majątku

Michal Gawlak        13 maja 2019        Komentarze (0)

Czy zagraniczna spółka może służyć ochronie majątku prywatnego? Jak wdrożyć bezpieczną strukturę chroniącą wartościowe aktywa?

Spółka zarejestrowana poza granicami RP to dobry sposób na zabezpieczenie cennych składników majątku osobistego. Powołanie do życia np. fundacji prywatnej, a następnie spółki przez nią kontrolowanej pozwala przenieść własność kluczowych aktywów poza granice RP. Mowa tu nie tylko o środkach finansowych, ale również – udziałach, nieruchomościach, czy też wartościach niematerialnych i prawnych. Tak przygotowana struktura odrywa się formalnie od jej beneficjenta, pozwalając zachować faktyczną kontrolę nad strukturą. Wniesienie poszczególnych składników majątku do nowego podmiotu wymaga uwzględnienia następujących czynników:

  • analizy czy dokonując transferu majątku nie działamy w warunkach pokrzywdzenia wierzyciela lub przyszłego wierzyciela (co ma swoje konsekwencje na gruncie prawa cywilnego i karnego);
  • sprawdzenia konsekwencji podatkowych transakcji (np. exit tax, podatek CIT lub PIT, VAT;
  • analizy dopuszczalności transferu danego składnika majątkowego – np. na kanwie ustawy o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców.

Wdrożenie schematu zagranicznego na cele zabezpieczenia majątku najczęściej wiąże się z operacją wymiany udziałów, poprzedzonych aportem zorganizowanej części przedsiębiorstwa do spółki lub sprzedażą poszczególnych składników majątku do podmiotu zagranicznego.

Inne dostępne formy to wykorzystanie instytucji zastawu rejestrowego lub hipoteki, przeniesienia siedziby spółki za granicę czy też transgranicznego łączenia spółek. Najprostsze metody – np. darowizna na rzecz osoby najbliższej ma obecnie sens jedynie w połączeniu z innymi zabiegami prawnymi.

Najciekawsze transakcje zabezpieczające majątek w jakich biorę udział są zwykle połączone z faktyczną wyprowadzką beneficjenta z Polski. Wymaga to uwzględnienia polskich norm prawnych jak i norm kraju docelowego. Warto pamiętać, że niektóre kraje wręcz prześcigają się w atrakcyjnych zachętach podatkowych dla zamożnych imigrantów oferując zwolnienia podatkowe, dostęp do atrakcyjnych nieruchomości oraz ułatwioną ścieżkę do obywatelstwa.

Decyzja o zabezpieczeniu majątku to często jedna z najważniejszych decyzji biznesowych przedsiębiorcy. Chętnie pomogę Ci ją podjąć.

***

Zajrzyj też do Kompendium podatkowego >> oraz do artykułu na temat przeniesienia udziałów/aktywów za granicę >>

{ 0 komentarze… dodaj teraz swój }

Dodaj komentarz

Wyrażając swoją opinię w powyższym formularzu wyrażasz zgodę na przetwarzanie przez CGO Legal Chajdas Gawlak Owczarek sp. k. Twoich danych osobowych w celach ekspozycji treści komentarza zgodnie z zasadami ochrony danych osobowych wyrażonymi w Polityce Prywatności

Administratorem danych osobowych jest CGO Legal Chajdas Gawlak Owczarek sp. k. z siedzibą w Łodzi.

Kontakt z Administratorem jest możliwy pod adresem michal.gawlak@spolkazagranica.pl.

Pozostałe informacje dotyczące ochrony Twoich danych osobowych w tym w szczególności prawo dostępu, aktualizacji tych danych, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych oraz wniesienia sprzeciwu na dalsze ich przetwarzanie znajdują się w tutejszej Polityce Prywatności. W sprawach spornych przysługuje Tobie prawo wniesienia skargi do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.

Poprzedni wpis:

Następny wpis: