Umorzenie udziałów – konsekwencje podatkowe

Michal Gawlak        14 stycznia 2019        Komentarze (1)

Umorzenie udziałów jest bezpieczną i jedną z najmniej konfliktowych metod opuszczenia spółki przez wspólnika bez konieczności zbywania udziałów na rzecz osób trzecich. Prawdziwe trudności pojawiają się, gdy wchodzimy w gąszcz przepisów i interpretacji dotyczących relacji podatku dochodowego do umorzeń.

Jakie skutki podatkowe i jakie obowiązki z tym związane nakłada na nas umorzenie udziałów w spółce z o.o.?

Odmiennie będą traktowane umorzenia dobrowolne (art. 199 §1 i §2 KSH) oraz przymusowe, w tym tzw. umorzenie automatyczne (odpowiednio art. 199 §1 oraz §4).

Umorzenie dobrowolne

Zgodnie z Kodeksem spółek handlowych umorzenie dobrowolne możemy podzielić na etapy:

  • nabycia udziałów przez spółkę
  • umorzenie udziałów

Zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 6. Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (czyli na przykładzie ustawy o PIT), za przychody z kapitałów pieniężnych uważa się przychody z odpłatnego zbycia udziałów, więc to pierwszy etap tj. zbycie udziałów przez wspólnika jest decydujący dla kwestii określenia uzyskanego przychodu.

Zgodnie z art. 30b. ust. 6 pkt. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, podatnik po zakończeniu roku podatkowego jest obowiązany w zeznaniu, wykazać dochody uzyskane w roku podatkowym z odpłatnego zbycia udziałów i obliczyć należny podatek dochodowy. W tym wypadku cały ciężar rozliczeń podatkowych spada na wspólnika, który wyzbył się swoich udziałów. Potwierdzenie tej tezy znaleźć możemy m.in. w Wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 7 marca 2018 r. (syg. II FSK 746/16).

Umorzenie przymusowe i automatyczne

W umorzeniu przymusowym i automatycznym nie mamy do czynienia z nabyciem udziałów, dlatego też, pomimo identycznego efektu końcowego, ustawodawca inaczej rozkłada obowiązki podatkowe na podmioty uczestniczące w transakcji. Zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 4 oraz art. 24 ust. 5 pkt 1  PIT, wynagrodzenie uzyskane w związku z umorzeniem przymusowym i automatycznym uważane jest za przychód z udziału w zyskach osób prawnych, a co za tym idzie, to spółka będzie musiała obliczyć i pobrać podatek.

Pamiętajmy, że stawka zryczałtowanego podatku od dochodu w każdym rodzaju umorzenia będzie wynosić 19%.

***

Powrót do Kompendium Podatkowego >>

Zapraszam na stronę kancelarii CGO jeżeli potrzebujesz wsparcia w przeprowadzeniu transakcji

{ 1 komentarz… przeczytaj go poniżej albo dodaj swój }

Natalia Styczeń 16, 2019 o 08:24

Bardzo przydała mi się ta wiedza:)

Odpowiedz

Dodaj komentarz

Wyrażając swoją opinię w powyższym formularzu wyrażasz zgodę na przetwarzanie przez CGO Legal Chajdas Gawlak Owczarek sp. k. Twoich danych osobowych w celach ekspozycji treści komentarza zgodnie z zasadami ochrony danych osobowych wyrażonymi w Polityce Prywatności

Administratorem danych osobowych jest CGO Legal Chajdas Gawlak Owczarek sp. k. z siedzibą w Łodzi.

Kontakt z Administratorem jest możliwy pod adresem michal.gawlak@spolkazagranica.pl.

Pozostałe informacje dotyczące ochrony Twoich danych osobowych w tym w szczególności prawo dostępu, aktualizacji tych danych, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych oraz wniesienia sprzeciwu na dalsze ich przetwarzanie znajdują się w tutejszej Polityce Prywatności. W sprawach spornych przysługuje Tobie prawo wniesienia skargi do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.

Poprzedni wpis:

Następny wpis: