Kamil Cymerman

adwokat

Wpisany na listę adwokatów prowadzoną przez Okręgową Radę Adwokację w Warszawie. Specjalizuje się w prawie spółek, prawie podatkowym, w tym międzynarodowym prawie podatkowym.
[Więcej >>>]

Sklep

Zagraniczne konto bankowe – konto w banku offshore

Kamil Cymerman06 października 2018Komentarze (0)

konto w banku offshoreW poprzednim wpisie rozważałem dobór struktur korporacyjnych przez pryzmat rozwiązań bankowych dla kryptowalut. Dziś o bankowości międzynarodowej jako takiej – poniżej garść praktycznych i teoretycznych informacji dot. otwierania rachunków bankowych za granicą.

Zobacz, czego się dowiesz z treści tego artykułu:

Uwarunkowania prawne

Otwarcie zagranicznego rachunku bankowego może wymagać zezwolenia dewizowego. Jak to sprawdzić?

Całość regulacji dot. zezwoleń dewizowych znajdziemy w ustawie prawo dewizowe. Zgodnie z art. 9 pkt 9 ustawy otwieranie rachunków bankowych w krajach trzecich przez rezydentów, co do zasady wymaga zezwolenia dewizowego (wyłączenie obowiązku dotyczy przypadków krótkotrwałego posiadania rachunku np. na czas pobytu w kraju trzecim lub na czas podejmowania w kraju trzecim działalności).

Czym są kraje trzecie?

To w skrócie państwa niebędące członkami UE. Innymi słowy otwarcie rachunku bankowego poza UE dla spółki polskiej lub osoby fizycznej będącej polskim rezydentem wymaga zezwolenia dewizowego wydawanego przez NBP.

Czy to wyczerpuje zagadnienie?

Otóż nie – Minister Finansów wydał w 2009r. Rozporządzenie w sprawie ogólnych zezwoleń dewizowych zgodnie z którym zezwala się na otwieranie przez rezydentów rachunków w bankach i oddziałach banków mających siedzibę w krajach trzecich, w celu gromadzenia na tych rachunkach krajowych lub zagranicznych środków płatniczych uzyskanych w tych krajach zgodnie z ustawą lub zezwoleniem dewizowym lub przekazanych z kraju na cele zgodne z ustawą lub zezwoleniem dewizowym, pod warunkiem, że rachunki te będą wykorzystywane wyłącznie do dokonywania rozliczeń z nierezydentami z tytułów zgodnych z ustawą lub zezwoleniem dewizowym.

W praktyce więc, jeżeli chcemy jako rezydenci polscy otworzyć indywidualny rachunek bankowy poza Polską to:

 • Weryfikujemy lokalizację siedziby banku – dozwolone jest otwieranie rachunków w bankach z krajach UE;
 • Tak samo ma się rzecz z krajami Europejskiego Obszaru Gospodarczego lub Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju
 • W przypadku terytoriów zależnych, autonomicznych lub stowarzyszeniowych państw w/w nie ma ograniczeń jeżeli Polska zawarła z tym terytorium odpowiednią umowę międzynarodową,
 • Jeżeli siedziba banku znajduje się w kraju trzecim (inne niż w/w), wówczas badamy cel otwarcia rachunku – dozwolone jest otwieranie rachunków w czasie pobytu w tych krajach, a także w związku z działalnością określoną w pkt 4, z zastrzeżeniem nieutrzymywania takich rachunków dłużej niż 2 miesiące od zakończenia pobytu lub działalności.

Czym jest ta działalność z pkt 4? Jest to działalność polegająca np. na wywozie środków płatniczych do kraju trzeciego z zamiarem podjęcia lub rozszerzenia tam działalności. Ale uwaga, nie dotyczy to przekazywania do krajów trzecich krajowych lub zagranicznych środków płatniczych na pokrycie kosztów działalności polegającej na bezpośrednim świadczeniu usług w wykonaniu zawartej umowy lub promocji i reklamie działalności gospodarczej prowadzonej przez rezydenta w kraju.

Dopełniając powyższe punkty: zezwolenie dewizowe wydane przez Ministra Finansów przewiduje, że dozwolone jest otwieranie rachunków w krajach trzecich w celu dokonywania rozliczeń z nierezydentami (przy zachowaniu zgodności celu z ustawą lub indywidualnym zezwolenie).

Jak widać sama dopuszczalność otwarcia rachunku bankowego poza granicami RP powinna być dokładnie zbadana przed podjęciem decyzji o wyborze konkretnego banku.

A to dopiero początek drogi!

Uwarunkowania praktyczne

Otwarcie rachunku bankowego w banku zagranicznych, z małymi wyjątkami to w dzisiejszych czasach droga przez mękę. Skończyły się czasy, gdy banki na Kajmanach witały każdego z otwartymi ramionami. Obecnie banki:

 • Weryfikują klientów – bez paszportu i rachunku za media (gaz, woda, prąd) otwarcie rachunku będzie niemożliwe;
 • Weryfikują źródła dochodów klienta i jego przedsiębiorstw – bank dokładnie prześwietli czym się zajmujemy. Jeżeli zataimy jakieś fakty tego dotyczące i bank się o tym dowie – otrzymamy odmowę otwarcia rachunku.

Musimy być przygotowani na ujawnianie danych finansowych swoich oraz swoich spółek, w tym wyciągów z konta i często poufnych danych handlowych. Tak – obecnie tak wygląda praktyka. Niech nikogo nie zdziwi, że bank będzie żądał nawet umów i dokumentów firmowych naszych większych kontrahentów. I nic go nie obchodzi, że mogą być nie do zdobycia. Nie masz ich? Odmowa.

 • Banki prowadzą „rekrutację”. Co to oznacza? Należy spodziewać się różnych pytań o Ciebie i Twój biznes. Będą nawet pytać po co Ci rachunek u nich. Okażesz zdenerwowanie? Może utracić okazję do otwarcia rachunku.

Czy są wyjątki? Tak – kilka milinów EUR które chcemy zdeponować na rachunku.

*****

Zobacz też stronę kancelarii CGO:

***

Zdjęcie: Sharon McCutcheon

W czym mogę Ci pomóc?

Na blogu jest wiele artykułów, w których dzielę się swoją wiedzą bezpłatnie.

Jeżeli potrzebujesz indywidualnej płatnej pomocy prawnej, to zapraszam Cię do kontaktu.

Przedstaw mi swój problem, a ja zaproponuję, co możemy wspólnie w tej sprawie zrobić i ile będzie kosztować moja praca.

  Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez CGO Legal Chajdas Gawlak Owczarek sp. k. w celu obsługi przesłanego zapytania. Szczegóły: polityka prywatności.

  { 0 komentarze… dodaj teraz swój }

  Dodaj komentarz

  Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez CGO Legal Chajdas Gawlak Owczarek sp. k. w celu obsługi komentarzy. Szczegóły: polityka prywatności.

  Poprzedni wpis:

  Następny wpis: