Libański dyrektor zapłaci podatek w Polsce czy nie? Część 2

Maksym Jablkiewicz        12 lutego 2016        Komentarze (0)

Właściciel spółki libańskiej otrzymuje wspomniany w poprzednim wpisie certyfikat rezydencji podatkowej spółki libańskiej. I tu przychodzi zdziwienie. Bowiem certyfikat rezydencji podatkowej stwierdza, że spółka jest zwolniona od opodatkowania podatkiem dochodowym w Libanie. Zobowiązana jest jedynie do zapłaty zryczałtowanego podatku w wysokości 1.000.000 LBP (ok. 660 USD).

Pojawia się zatem pytanie, czy spółka taka może korzystać z postanowień umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania. W końcu w art. 4 ust. 1 umowy czytamy, że:

(…) określenie “osoba (spółka) mająca miejsce zamieszkania lub siedzibę w Umawiającym się Państwie” oznacza każdą osobę (spółkę), która zgodnie z prawem tego Państwa podlega tam opodatkowaniu z uwagi na jej miejsce zamieszkania, miejsce stałego pobytu, miejsce zarządu albo inne kryterium o podobnym charakterze., która zgodnie z prawem tego państwa podlega tam opodatkowaniu z uwagi na jej miejsce zamieszkania, miejsce stałego pobytu, miejsce zarządu albo inne kryterium o podobnym charakterze. Jednakże określenie to nie obejmuje osoby (spółki), która podlega opodatkowaniu w tym umawiającym się państwie w zakresie dochodu osiąganego ze źródeł tylko w tym państwie lub z tytułu majątku tam położonego.

Upraszczając: spółką libańską według umowy jest spółka, która podlega opodatkowaniu w Libanie w zakresie wszystkich źródeł przychodu, a nie tylko tych – tak jak w przypadku naszej spółki – które są położone na terytorium Libanu.

Czyżby korzyść podatkowa jednak była nieosiągalna?

Niekoniecznie.

W praktyce okazuje się, że ze względu na specyfikę tamtejszego prawa podatkowego, żadna ze spółek libańskich nie spełniałaby tych warunków. Pokazuje to, że zawarta przez Polskę umowa o unikaniu podwójnego opodatkowana nie jest dopasowana do libańskiego prawa.

Co więcej, zryczałtowany podatek  nie oznacza wcale, że spółka libańska nie jest rezydentem podatkowym Libanu, tylko że płaci podatek w określonej z góry wysokości.

Patrząc na powyższe rozważania, warto uzbroić się w interpretację podatkową, która całościowo przedstawi stan faktyczny/prawny oraz potwierdzi możliwość zastosowania korzystnych postanowień umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania. Znając praktykę orzeczniczą polskich organów podatkowych, lepiej nie liczyć na pobłażliwą interpretację przepisów w trakcie kontroli podatkowej, tylko “zawczasu” zadbać o ochronę prawną.

{ 0 komentarze… dodaj teraz swój }

Dodaj komentarz

Wyrażając swoją opinię w powyższym formularzu wyrażasz zgodę na przetwarzanie przez CGO Legal Chajdas Gawlak Owczarek sp. k. Twoich danych osobowych w celach ekspozycji treści komentarza zgodnie z zasadami ochrony danych osobowych wyrażonymi w Polityce Prywatności

Administratorem danych osobowych jest CGO Legal Chajdas Gawlak Owczarek sp. k. z siedzibą w Łodzi.

Kontakt z Administratorem jest możliwy pod adresem michal.gawlak@spolkazagranica.pl.

Pozostałe informacje dotyczące ochrony Twoich danych osobowych w tym w szczególności prawo dostępu, aktualizacji tych danych, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych oraz wniesienia sprzeciwu na dalsze ich przetwarzanie znajdują się w tutejszej Polityce Prywatności. W sprawach spornych przysługuje Tobie prawo wniesienia skargi do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.

Poprzedni wpis:

Następny wpis: