Odwołanie w postępowaniu podatkowym 

Michal Gawlak        04 lutego 2019        Komentarze (0)

Dla każdego przedsiębiorcy, brak opieki podatkowej może skończyć się katastrofalnie. Bez merytorycznego wsparcia, szanse na walkę z organem podatkowym często spadają do zera. W tym wpisie przedstawię Państwu możliwości dalszej walki, jeżeli już raz z organem podatkowym przegraliśmy.

Pomimo niekorzystnego rozstrzygnięcia w postępowaniu, ordynacja podatkowa daje szansę na odwołanie od decyzji w sprawie podatkowej. Zgodnie z art. 223 ordynacji podatkowej odwołanie wnosimy w terminie 14 dni od doręczenia decyzji. Pamiętajmy, że odwołanie wnosimy za pośrednictwem organu podatkowego, który wydał decyzję. Jeżeli podjęliśmy decyzję o odwołaniu, nie powinniśmy obawiać się wydania decyzji mniej korzystnej od wydanej w pierwszej instancji (organ związany jest regulacją art.234 Ordynacji podatkowej). Wyjątkiem jest sytuacja, w której zaskarżona decyzja rażąco narusza prawo lub interes publiczny, co na szczęście dzieje się ekstremalnie rzadko.

Niestety, Ordynacja podatkowa ma dla podatników przykrą niespodziankę. W przeciwieństwie do postępowania administracyjnego, odwołanie w postępowaniu podatkowym nie może być jedynie wyrazem niezadowolenia z decyzji. Zgodnie z art. 222 Ordynacji podatkowej:

Odwołanie od decyzji organu podatkowego powinno zawierać zarzuty przeciw decyzji, określać istotę i zakres żądania będącego przedmiotem odwołania oraz wskazywać dowody uzasadniające to żądanie.

Aby skutecznie mieć szansę na zwycięstwo przed organem podatkowym, musimy w istocie dysponować szeroką wiedzą z zakresu prawa podatkowego, aby wiedzieć, jakie zarzuty sprecyzować, wskazać dowody, które mogą pomóc w odwołaniu oraz określić zakres i istotę odwołania. Porównajmy tutaj art. 128 Kodeksu postępowania administracyjnego, które reguluje odwołania w tej procedurze:

Odwołanie nie wymaga szczegółowego uzasadnienia. Wystarczy, jeżeli z odwołania wynika, że strona nie jest zadowolona z wydanej decyzji. Przepisy szczególne mogą ustalać inne wymogi, co do treści odwołania.

Które odwołanie woleliby sporządzić?

W wypadku podstępowania administracyjnego niewiele potrzeba, aby zmusić organ do ponownego przyjrzenia się sprawie. Niestety, w postępowaniu podatkowym, brak wiedzy albo nierzetelne sporządzenie odwołania skończyć się pozostawieniem odwołania bez rozpatrzenia lub utrzymaniemdecyzji organu pierwszej instancji. W praktyce, brak profesjonalnego pełnomocnika zmniejsza, a wręcz przekreśla szanse na pozytywny finał sprawy. 

Musimy pamiętać, że niekorzystna decyzja w pierwszej instancji postępowania podatkowego nie musi oznaczać, że nie mamy możliwości skutecznej obrony. Warto jednak, wykorzystać widzę i doświadczenie osób zajmujących się codziennie walką na rzecz podatników.

Wróć do kompendium >>

{ 0 komentarze… dodaj teraz swój }

Dodaj komentarz

Wyrażając swoją opinię w powyższym formularzu wyrażasz zgodę na przetwarzanie przez CGO Legal Chajdas Gawlak Owczarek sp. k. Twoich danych osobowych w celach ekspozycji treści komentarza zgodnie z zasadami ochrony danych osobowych wyrażonymi w Polityce Prywatności

Administratorem danych osobowych jest CGO Legal Chajdas Gawlak Owczarek sp. k. z siedzibą w Łodzi.

Kontakt z Administratorem jest możliwy pod adresem michal.gawlak@spolkazagranica.pl.

Pozostałe informacje dotyczące ochrony Twoich danych osobowych w tym w szczególności prawo dostępu, aktualizacji tych danych, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych oraz wniesienia sprzeciwu na dalsze ich przetwarzanie znajdują się w tutejszej Polityce Prywatności. W sprawach spornych przysługuje Tobie prawo wniesienia skargi do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.

Poprzedni wpis:

Następny wpis: