Optymalizacja podatkowa jednak legalna?

Maksym Jablkiewicz        23 października 2015        Komentarze (0)

Klienci odwiedzający kancelarię zazwyczaj zaczynają od pytania: “czy ta cała optymalizacja podatkowa jest zgodna z prawem?”. A ja – dawno już mając sformułowaną odpowiedź w myślach – odpowiadam: “tak, ale…”.

No właśnie, jakie pojawia się tu “ale”? Pierwsze “ale” związane jest z praktyką organów podatkowych. Pewne ryzyko podejmowania działań optymalizujących obciążenia podatkowe wiąże się z tym, że organy podatkowe przyjmują tzw. profiskalną wykładnię prawa. Mianowicie, polskie prawo daninowe cechuje się wysoce niejasną redakcją przepisów. Przez to możliwe jest przyjęcie różnych znaczeń tych samych sformułowań występujących w tekście prawnym. W rezultacie, organy podatkowe, z racji wypełnianych zadań, są skłonne przyjmować taką wykładnię, która pozwoli na objęcie obowiązkiem podatkowym możliwie wszystkich zdarzeń gospodarczych.

Jednakże organy te często zapominają o pewnych podstawowych zasadach, wynikających chociażby z Konstytucji RP, zgodnie z którymi obowiązek podatkowy musi wynikać z ustawy. Tym samym, obowiązku podatkowego nie można domniemywać, tak samo jak w procesie karnym nie można domniemywać winy oskarżonego. Niby oczywiste, ale…

Poza tym, dzięki ostatnio uchwalonej zmianie do Ordynacji podatkowej czyli zasadzie rozstrzygania wątpliwości na korzyść podatnika, możesz z pewnością zachować większy komfort w podejmowaniu działań w sferze optymalizacji podatkowej.

Kolejnym “ale” jest mylenie pojęć “unikanie opodatkowania” od “uchylanie się od opodatkowania”. Zatem wyjaśnijmy – unikanie opodatkowania to podejmowanie legalnych działań zmierzających do zmniejszenia obciążeń podatkowych. Natomiast uchylanie się od opodatkowania to po prostu niepłacenie podatków, co jest działaniem bezprawnym i stanowi przestępstwo określone w Kodeksie karnym skarbowym.

Na koniec, warto wspomnieć o tym, że w polskim prawie podatkowym nie występuje klauzula obejścia prawa podatkowego, pozwalająca na kwestionowanie przez organy podatkowe legalnych działań podejmowanych przez podatników w celu zmniejszenia obciążeń fiskalnych.

Konkluzja: optymalizacja podatkowa jest działaniem w pełni legalnym, jeżeli nie przybiera form “zdegenerowanych”, “agresywnych” i uznanych za bezprawne na gruncie przepisów prawa.

Dużo tych “ale”…. ale może dzięki temu, Czytelniku, zobaczysz, że warto korzystać z pomocy prawników w planowaniu podatkowym:)

{ 0 komentarze… dodaj teraz swój }

Dodaj komentarz

Wyrażając swoją opinię w powyższym formularzu wyrażasz zgodę na przetwarzanie przez CGO Legal Chajdas Gawlak Owczarek sp. k. Twoich danych osobowych w celach ekspozycji treści komentarza zgodnie z zasadami ochrony danych osobowych wyrażonymi w Polityce Prywatności

Administratorem danych osobowych jest CGO Legal Chajdas Gawlak Owczarek sp. k. z siedzibą w Łodzi.

Kontakt z Administratorem jest możliwy pod adresem michal.gawlak@spolkazagranica.pl.

Pozostałe informacje dotyczące ochrony Twoich danych osobowych w tym w szczególności prawo dostępu, aktualizacji tych danych, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych oraz wniesienia sprzeciwu na dalsze ich przetwarzanie znajdują się w tutejszej Polityce Prywatności. W sprawach spornych przysługuje Tobie prawo wniesienia skargi do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.

Poprzedni wpis:

Następny wpis: