PCC przy sprzedaży nieruchomości – jak korzystnie ustalić jego wysokość?

Maksym Jablkiewicz        12 stycznia 2016        Komentarze (0)

Sprzedaż nieruchomości przez przedsiębiorcę może prowadzić do opodatkowania tej czynności podatkiem VAT albo podatkiem od czynności cywilnoprawnych (PCC). Wybór właściwego podatku zależy przede wszystkim od tego, czy spełnione są przesłanki wynikające z ustawy o VAT (art. 43 ust. 1 pkt 10 i 10a ustawy) zwalniające sprzedaż od tego podatku. No ale załóżmy, że są spełnione – i co dalej?

Wówczas stosujemy ustawę o PCC, z której wynika, że zwolnione od podatku są m. in. czynności cywilnoprawne, jeżeli przynajmniej jedna ze stron jest zwolniona od podatku od towarów i usług z tytułu dokonania tej czynności, z wyjątkiem umów sprzedaży i zamiany, których przedmiotem jest nieruchomość lub jej część (art. 2 ust. 1 pkt 4 lit. b ustawy o PCC). Zatem podatku VAT wprawdzie nie ma, ale w rachubę wchodzi PCC po stronie kupującego.

Kolejne pytanie: w jakiej stawce?

Odpowiedź wydaje się oczywista – 2% (art.7 ust. 1 pkt 1 lit a ustawy o PCC).  Ale jak się przyjrzymy temu zagadnieniu bliżej, to okazuje się, że istnieje możliwość optymalizacji tego podatku.

Jak?

Prosto – poprzez zawarcie przedwstępnej umowy sprzedaży nieruchomości. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu w wyroku z dnia 16 grudnia 2015 r. (sygn. III SA/Po 1924/14) wskazał, że podatnik jest zobowiązany do zapłaty 2% podatku od czynności cywilnoprawnych od wartości rynkowej nieruchomości ustalonej na dzień zawarcia umowy przedwstępnej, a nie – jak twierdził fiskus – na dzień zawarcia właściwej umowy sprzedaży.

W praktyce ma to ogromne konsekwencje, gdyż od zawarcia umowy przedwstępnej może minąć nawet 5 lat, a w tym czasie wartość rynkowa nieruchomości może znacznie wzrosnąć. Gdybyśmy liczyli PCC od wartości z dnia zawarcia właściwej umowy sprzedaży, to byłoby to w sposób oczywisty niekorzystne dla podatnika. Zresztą dotychczas twierdziły tak organy podatkowe! Jednak wyrok WSA w Poznaniu zmienił to podejście i stwierdził, że właściwą wartością stanowiącą podstawę do obliczenia kwoty podatku jest ta wskazana w umowie przedwstępnej.

Teraz dla uzyskania całkowitej pewności wystarczy poczekać na wyrok NSA i … zacząć optymalizację;)

{ 0 komentarze… dodaj teraz swój }

Dodaj komentarz

Wyrażając swoją opinię w powyższym formularzu wyrażasz zgodę na przetwarzanie przez CGO Legal Chajdas Gawlak Owczarek sp. k. Twoich danych osobowych w celach ekspozycji treści komentarza zgodnie z zasadami ochrony danych osobowych wyrażonymi w Polityce Prywatności

Administratorem danych osobowych jest CGO Legal Chajdas Gawlak Owczarek sp. k. z siedzibą w Łodzi.

Kontakt z Administratorem jest możliwy pod adresem michal.gawlak@spolkazagranica.pl.

Pozostałe informacje dotyczące ochrony Twoich danych osobowych w tym w szczególności prawo dostępu, aktualizacji tych danych, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych oraz wniesienia sprzeciwu na dalsze ich przetwarzanie znajdują się w tutejszej Polityce Prywatności. W sprawach spornych przysługuje Tobie prawo wniesienia skargi do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.

Poprzedni wpis:

Następny wpis: