Pożyczka z zagranicy – nieujawnione źródło, pozorność?

Michal Gawlak        25 marca 2016        Komentarze (0)

Pozostając w temacie pożyczek (poprzednio między wspólnikami a spółką) dziś  temat pokrewny – praktyczna metoda powrotu środków zza granicy. Czemu zza granicy?

Jak spółka offshore / spółka zagraniczna wypracuje dochód, to później ten dochód trzeba wypłacić do majątku prywatnego. I jak najczęściej się go wypłaca? POŻYCZKĄ 🙂

Można? Czy organy skarbowe będą i czy mogą oponować? Jakich argumentów mogą użyć?

1.Nieujawnione źródła

Warto zwrócić uwagę, że od 1 stycznia 2016 r. obowiązują w naszym systemie podatkowym, a konkretniej w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych, nowe przepisy dotyczące opodatkowania przychodów pochodzących ze źródeł nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach lub pochodzących ze źródeł nieujawnionych (rozdział 5a ustawy). Poprzednie rozwiązania zostały zakwestionowane przez Trybunał Konstytucyjny. Sądy podkreślają, że niezgłoszenie pożyczki wymaga oceny prawnej dokonywanej na podstawie art. 7 ust 5. ustawy o PCC – słowem stawka 20%. Tym samym nie powinniśmy obawiać się zarzutu, że pożyczka to środki pochodzące z nieujawnionego źródła – oczywiście umowa pożyczki powinna zostać zawarta przed uzyskaniem przychodu, a nie w trakcie kontroli.

2. Pozorność

Czy urząd skarbowy może zarzucić stronom umowy pożyczki pozorność? Zgodnie z art. 199a Ordynacji podatkowej Organ podatkowy dokonując ustalenia treści czynności prawnej, uwzględnia zgodny zamiar stron i cel czynności, a nie tylko dosłowne brzmienie oświadczeń woli złożonych przez strony czynności. Jeżeli pod pozorem dokonania czynności prawnej dokonano innej czynności prawnej, skutki podatkowe wywodzi się z tej ukrytej czynności prawnej. Jak należy rozumieć treść wyżej wymienionego? Po pierwsze – a to już wynika z bogatego dorobku orzecznictwa sądowego – organ nie ma uprawnień do stwierdzenia nieważności umowy cywilnoprawnej, ale może ocenić skutki podatkowe wynikające z tychże. Organ może natomiast wnieść powództwo o ustalenie istnienia lub nieistnienia stosunku prawnego. Po drugie – stwierdzenie pozorności nie może być działaniem szablonowym – organ musi każdorazowo, wnikliwie ocenić stan faktyczny oraz wykazać jaką inną czynność strony ukryły pod pozorem czynności ujawnionej. Ciężar dowodu obciąża organ. Przedstawiciele doktryny podkreślają, że umowa jako taka nie wywołuje skutków prawnopodatkowych – liczą się zdarzenia, np. przesunięcia majątkowe między stronami. Umowa pożyczki, ukształtowana w sposób, który przewiduje zwrot kapitału np. po kilkudziesięciu latach, nie zakłada żadnego zabezpieczenia pożyczkodawcy – i nie przewiduje odsetek – prawdopodobnie może zostać uznana za czynność pozorną.

3. Transfer pricing – dokumentacja cen transferowych

Jeżeli umowa pożyczki zostaje zawarta między podmiotami powiązanymi prowadzącymi działalność gospodarczą, może wystąpić obowiązek sporządzenia dokumentacji cen transferowych (limit obrotu poniżej którego obowiązek nie wystąpi to 2 mln EUR).

4. Obejście prawa podatkowego

Już niebawem każdą transakcję trzeba będzie analizować również pod kątem klauzuli obejścia prawa podatkowego – na dzień dzisiejszy to wciąż przyszłość, ale plany rządzących są ambitne – klauzula obejścia prawa już w 2017 roku.

Korzystając z okazji – czytelnikom życzę Wesołych Świąt!

{ 0 komentarze… dodaj teraz swój }

Dodaj komentarz

Wyrażając swoją opinię w powyższym formularzu wyrażasz zgodę na przetwarzanie przez CGO Legal Chajdas Gawlak Owczarek sp. k. Twoich danych osobowych w celach ekspozycji treści komentarza zgodnie z zasadami ochrony danych osobowych wyrażonymi w Polityce Prywatności

Administratorem danych osobowych jest CGO Legal Chajdas Gawlak Owczarek sp. k. z siedzibą w Łodzi.

Kontakt z Administratorem jest możliwy pod adresem michal.gawlak@spolkazagranica.pl.

Pozostałe informacje dotyczące ochrony Twoich danych osobowych w tym w szczególności prawo dostępu, aktualizacji tych danych, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych oraz wniesienia sprzeciwu na dalsze ich przetwarzanie znajdują się w tutejszej Polityce Prywatności. W sprawach spornych przysługuje Tobie prawo wniesienia skargi do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.

Poprzedni wpis:

Następny wpis: