Kamil Cymerman

adwokat

Wpisany na listę adwokatów prowadzoną przez Okręgową Radę Adwokację w Warszawie. Specjalizuje się w prawie spółek, prawie podatkowym, w tym międzynarodowym prawie podatkowym.
[Więcej >>>]

Sklep

Projekt Nowego Polskiego Ładu nie oszczędza spółek zagranicznych

Kamil Cymerman19 sierpnia 2021Komentarze (0)

Sztandarowy projekt rządu ma w założeniach mieć pozytywny wpływ na sytuację podatkową większości podatników. Niestety Projekt Nowego Polskiego Ładu nie oszczędza spółek zagranicznych

Jest  grupa polskich rezydentów podatkowych dla których zmiany będą zdecydowanie negatywne.

W polskim porządku prawnym od 2015 roku obowiązuje regulacja dot. zagranicznej spółki kontrolowanej (ang. controlled foreign corporation), która (w skrócie) ustanawia system opodatkowania podatników podatku PIT i CIT z tytułu posiadania spółki zagranicznej.

 Naturalnym jest, że pojęcie „posiadania” zostało użyte w tym miejscy publicystycznie. Aby podmiot zagraniczny był zagraniczną jednostką kontrolowaną muszą być spełnione określone w ustawie warunki – po pierwsze kwalifikacji jednostki do kategorii jednostek zagranicznych, po drugie – do zagranicznych jednostek kontrolowanych. 

Projekt Nowego Polskiego Ładu nie oszczędza spółek zagranicznych

Zagraniczną jednostką jest taka jednostka, która nie ma siedziby, zarządu w Polsce ani nie jest w Polsce zarejestrowana. Jednostką może być osoba prawna, spółka kapitałowa w organizacji, fundacja, trust czy też spółka bez osobowości prawnej, jeśli zgodnie z przepisami państwa siedziby lub zarządu jest ona traktowana jak osoba prawna i podlega w tym państwie opodatkowaniu od całości swoich dochodów.

Natomiast aby jednostka zagraniczna była kontrolowaną i była podatnikiem obowiązanym do rozliczenia 19% podatku dochodowego spełnione muszą być łącznie dalsze warunki.

Mianowicie podatnik sam lub wspólnie z innymi podatnikami lub podmiotami powiązanymi mającymi miejsce zamieszkania albo siedzibę lub zarząd na terytorium Polski, posiada bezpośrednio bądź pośrednio ponad połowę udziałów w kapitale lub ponad połowę praw głosu w organach kontrolnych, zarządzających lub stanowiących, lub ponad połowę prawa do uczestniczenia w zysku lub sprawuje kontrolę faktyczną nad zagraniczną jednostką.

Kolejny warunek odnosi się do charakteru przychodu – co najmniej 33% przychodów pochodzi ze źródeł pasywnych lub z transakcjami z podmiotami powiązanymi. Ostatni warunek odnosi się do wysokości podatku dochodowego faktycznie uiszczonego (niepodlegającego zwrotom czy odliczeniom) przez jednostkę.

Na marginesie – jeśli zagraniczna jednostka kontrolowana ma siedzibę w raju podatkowym – CFC wystąpi zawsze, niezależnie od spełnienia powyższych warunków.

Podatek od assetowej zagranicznej jednostki kontrolowanej

Zgodnie z projektem Nowego Ładu już od 2022 roku opodatkowane również będą assetowe zagraniczne spółki kontrolowane przez sam fakt posiadania majątku! 

8% podatkiem od wartości aktywów zagranicznej jednostki kontrolowanej będą obciążeni podatnicy w sytuacji gdy łącznie spełnione są warunki:

 • kontroli nad zagraniczną jednostkę (zbieżne z obecnym brzmieniem przepisu),
 • wysokości faktycznie zapłaconego podatku (mniej niż 25% tego co zagraniczna jednostka zapłaciłaby w Polsce gdyby płaciła podatnikiem CIT stosującym stawkę 19%),
 • jednostka ta ma stosunkowo niskie przychody w porównaniu do jej aktywów (przychody są niższe niż 30% wartości jej aktywów – akcji, udziałów, ogółu praw i obowiązków, nieruchomości, WNIP, ruchomości oraz, uwaga – należności pasywnych generowanych od podmiotów powiązanych (sic!),
 • wartość w/w aktywów stanowi co najmniej 50% wartości wszystkich aktywów jednostki.

Kluczowy okazuje się dokonanie przeglądu wszystkich struktury zagranicznych nie tylko pod kątem wartości gromadzonych przez nie aktywów, ale również generowanych przychodów od podmiotów powiązanych.

Zakładając spełnienie warunku kontroli jednostki zagranicznej oraz wysokości faktycznie zapłaconego podatku, należy przeanalizować wartości przychodów zagranicznej jednostki kontrolowanej i porównać z wartością jej aktywów oraz wartością należności pasywnych od podmiotów powiązanych.

Jeżeli przychody będą niższe niż 30% od wyniku w/w „dodawania”, a wartość aktywów wskazanych w ustawie stanowi co najmniej 50% aktywów tej jednostki, wówczas okaże się, że podatnik musi de facto zapłacić podatek od wartości zgromadzonych przez spółkę aktywów.

 

W czym mogę Ci pomóc?

Na blogu jest wiele artykułów, w których dzielę się swoją wiedzą bezpłatnie.

Jeżeli potrzebujesz indywidualnej płatnej pomocy prawnej, to zapraszam Cię do kontaktu.

Przedstaw mi swój problem, a ja zaproponuję, co możemy wspólnie w tej sprawie zrobić i ile będzie kosztować moja praca.

  Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez CGO Legal Chajdas Gawlak Owczarek sp. k. w celu obsługi przesłanego zapytania. Szczegóły: polityka prywatności.

  { 0 komentarze… dodaj teraz swój }

  Dodaj komentarz

  Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez CGO Legal Chajdas Gawlak Owczarek sp. k. w celu obsługi komentarzy. Szczegóły: polityka prywatności.

  Poprzedni wpis:

  Następny wpis: