Kamil Cymerman

adwokat

Wpisany na listę adwokatów prowadzoną przez Okręgową Radę Adwokację w Warszawie. Specjalizuje się w prawie spółek, prawie podatkowym, w tym międzynarodowym prawie podatkowym.
[Więcej >>>]

Sklep

Rozliczenie faktur kosztowych przez spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością w relacji z członkami zarządu

Kamil Cymerman13 października 2021Komentarze (0)

Potrzeby obrotu gospodarczego wielokrotnie doprowadzają do konieczności zawarcia umów pomiędzy samą spółką, a członkami jej zarządu.

Najczęściej spotykanymi umowami, które spółka zawiera z członkami zarządu to: umowa o prace, umowa najmu, umowa o świadczenie usług na rzecz spółki.

Zawarcie umowy z członkiem zarządu spółki obwarowane jest przez kodeks spółek handlowych pewnymi warunkami formalnymi.

Art. 210 § 1 ksh zawiera normę prawną zgodnie z którą w umowie między spółką a członkiem zarządu oraz w sporze z nim spółkę reprezentuje rada nadzorcza lub pełnomocnik powołany uchwałą zgromadzenia wspólników.

Z powyższej regulacji jasno wynika, że w przypadku zawarcia umowy spółki z członkiem zarządu, stronę spółki reprezentować może rada nadzorcza lub pełnomocnik powołany uchwałą zgromadzenia wspólników.

Doktryna przedmiotu wielokrotnie zajmowała stanowisko w zakresie celów wprowadzenia powyższej instytucji. Do najważniejszych należy ochrona interesów spółki, a także wierzycieli przed niewłaściwą działalnością zarządu spółki.

Niedochowania powyższego wymogu formalnego, a więc zawarcie umowy członka zarządu i spółki, która nie była reprezentowana przez radę nadzorczą lub pełnomocnika powołanego uchwałą zgromadzenia wspólników jest bezwzględnie nieważna.

Jednocześnie Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 3 października 2019 r. o sygn. I CSK 122/16

Naruszenie art. 210 § 1 k.s.h. powoduje bezwzględną nieważnością czynności prawnej – art. 58 § 1 k.c. w zw. z art. 2 k.s.h.

Pomimo powyższych regulacji członkowie zarządu, a także spółki często pomijają formalne zawieranie umów pomiędzy nimi, co powoduje nieważność zawieranych umów. Okoliczność ta jest pomijana, a sama umowa wykonywana i rozliczona często w oparciu o wystawioną fakturę.

Rozliczenie faktur kosztowych przez spółkę w relacji z członkami zarządu

Czy zaksięgowanie faktury w zakresie odliczenia podatku vat przez spółkę w zakresie usług zrealizowanych przez jej członka zarządu w oparciu nieważną umowę jest dopuszczalne?  

Odpowiedzi na powyższe pytanie należy doszukiwać się w przepisach ustawy o podatku od towarów i usług. art. 88 ust. 3a pkt 4 lit. c ustawy o VAT wskazuje, że

nie stanowią podstawy do obniżenia podatku należnego oraz zwrotu różnicy podatku lub zwrotu podatku naliczonego faktury i dokumenty celne w przypadku gdy wystawione faktury, faktury korygujące lub dokumenty celne potwierdzają czynności, do których mają zastosowanie przepisy art. 58 i 83 Kodeksu cywilnego – w części dotyczącej tych czynności.

W związku z powyższym faktury, które dotyczą usług świadczonych przez członka zarządu na rzecz spółki nie powinny zostać zaksięgowane w dokumentacji finansowej spółki. W związku z  tym spółka nie może odliczać podatku VAT z faktury.

Zaksięgowanie takich faktur narażą spółkę przy kontroli skarbowej na rzut nierzetelnego prowadzenia ksiąg rachunkowych spółki i wystąpienie nadużycia podatkowego. W rezultacie to z kolei może narazić spółkę na możliwą odpowiedzialność karno-skarbową osób odpowiedzialnych.

Pomimo jasnego wydźwięku powyżej przywołanych przepisów, sądy w wyrokach wskazują dodatkowo na przesłankę świadomości uzyskania korzyści podatkowej. Przykładem tego jest wyrok Wojewódzkiego Sądy Administracyjnego w Szczecinie z dnia 4 marca 2021 r. o sygn. I SA/Sz 628/21:

Dla stwierdzenia istnienia nadużycia wymagane jest:

 • po pierwsze, aby dane transakcje, pomimo iż spełniają formalne przesłanki przewidziane w odpowiednich przepisach ustawodawstwa krajowego (art. 88 ust. 3a pkt 4 lit. c u.p.t.u.), skutkowały uzyskaniem korzyści podatkowej, której przyznanie byłoby sprzeczne z celem tych przepisów,
 • po drugie, z ogółu obiektywnych okoliczności powinno również wynikać, że zasadniczym celem tych transakcji jest uzyskanie korzyści podatkowej.

Oba elementy muszą być spełnione łącznie aby można było mówić o nadużyciu prawa w systemie VAT.

Podsumowując, w obliczu przepisów ustanowionych przez polskiego ustawodawcę, a także stanowisk sądów, określenie jednoznacznego stanowiska w powyższym zakresie jest niemożliwe. Wadliwe zawarcie umowy spółki z jej członkiem zarządu, każdorazowo wymaga indywidualnej weryfikacji prawnej.

***

Po przeczytaniu: “Rozliczenie faktur kosztowych przez spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością w relacji z członkami zarządu”, zachęcam do przeczytania:

W czym mogę Ci pomóc?

Na blogu jest wiele artykułów, w których dzielę się swoją wiedzą bezpłatnie.

Jeżeli potrzebujesz indywidualnej płatnej pomocy prawnej, to zapraszam Cię do kontaktu.

Przedstaw mi swój problem, a ja zaproponuję, co możemy wspólnie w tej sprawie zrobić i ile będzie kosztować moja praca.

  Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez CGO Legal Chajdas Gawlak Owczarek sp. k. w celu obsługi przesłanego zapytania. Szczegóły: polityka prywatności.

  { 0 komentarze… dodaj teraz swój }

  Dodaj komentarz

  Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez CGO Legal Chajdas Gawlak Owczarek sp. k. w celu obsługi komentarzy. Szczegóły: polityka prywatności.

  Poprzedni wpis:

  Następny wpis: