Wymiana bitcoinów bez VAT – możliwe?

Maksym Jablkiewicz        16 grudnia 2015        Komentarze (0)

Co jakiś czas zgłaszają się do mnie klienci zainteresowani otworzeniem działalności gospodarczej w zakresie wymiany bitcoinów (wirtualnej waluty) na inną, dowolnie wybraną walutę. W trakcie dyskusji pada zwykle pytanie o podatek od towarów i usług. Jaką stawkę zastosować? Czy będzie to, jak dla usług elektronicznych, stawka 23%? A może zwolnienie z podatku, jak dla wymiany tradycyjnej waluty?

Dotychczas polskie organy podatkowe stały na stanowisku, że wymiana bitcoinów to świadczenie usług elektronicznych i w związku z tym Skarbowi Państwa należy się podstawowa stawka podatku*. Bezwzględnie.

Nie miało tu zwłaszcza zastosowania zwolnienie z opodatkowania VAT przewidziane w art. 43 ust. 1 pkt 7 ustawy o VAT, to znaczy odnoszące się do transakcji, łącznie z pośrednictwem, dotyczących walut, banknotów i monet używanych jako prawny środek płatniczy.

Jednakże najnowsze orzeczenie Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej** przełamuje zaprezentowaną wyżej interpretację i uznaje, że wymiana bitcoinów na tradycyjną walutę jest usługą zwolnioną z podatku VAT. Podstawą prawną dla wydania tego wyroku był tożsamy z polską regulacją art. 135 ust. 1 lit. e) dyrektywy 2006/112. Zatem Trybunał potwierdził, że świadczenie usług, których przedmiotem są bitcoiny, to nic innego, jak transakcje finansowe, korzystające ze zwolnienia z VAT na równi z transakcjami dokonywanymi na prawnie uznanych środkach płatniczych.

Co to oznacza dla polskiego podatnika?

Jako że wyroki TSUE mają na celu m. in. ujednolicenie rozumienia prawa europejskiego na terenie całej UE, to poprzez zastosowanie tzw. prounijnej wykładni prawa krajowego, należy oczekiwać zmiany podejścia polskich organów podatkowych do kwestii bitcoinów.

*np. interpretacja indywidualna przepisów prawa podatkowego wydana przez Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi z dnia 7 kwietnia 2014 r. o sygnaturze IPTPP2/443-52/14-6/IR.

**wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z dnia 22 października 2015 r., sygnatura C‑264/14 Skatteverket przeciwko Davidowi Hedqvistowi.

{ 0 komentarze… dodaj teraz swój }

Dodaj komentarz

Wyrażając swoją opinię w powyższym formularzu wyrażasz zgodę na przetwarzanie przez CGO Legal Chajdas Gawlak Owczarek sp. k. Twoich danych osobowych w celach ekspozycji treści komentarza zgodnie z zasadami ochrony danych osobowych wyrażonymi w Polityce Prywatności

Administratorem danych osobowych jest CGO Legal Chajdas Gawlak Owczarek sp. k. z siedzibą w Łodzi.

Kontakt z Administratorem jest możliwy pod adresem michal.gawlak@spolkazagranica.pl.

Pozostałe informacje dotyczące ochrony Twoich danych osobowych w tym w szczególności prawo dostępu, aktualizacji tych danych, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych oraz wniesienia sprzeciwu na dalsze ich przetwarzanie znajdują się w tutejszej Polityce Prywatności. W sprawach spornych przysługuje Tobie prawo wniesienia skargi do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.

Poprzedni wpis:

Następny wpis: