Znak towarowy w majątku prywatnym sposobem na optymalizację podatkową

Maksym Jablkiewicz        09 grudnia 2015        Komentarze (0)

Przy okazji pisania artykułu dotyczącego optymalizacji podatkowej przy wykorzystaniu znaku towarowego (znajdziesz go tutaj), obiecałem, że opiszę również metodę na optymalizację podatkową znaku znajdującego się w majątku prywatnym osoby fizycznej, która go wytworzyła.

W końcu niejednokrotnie zdarza się, że osoby fizyczne z racji wykonywanej działalności gospodarczej w formie spółki są autorami znaków towarowych (np. stworzyły logo dla swojej spółki). Załóżmy, że znak towarowy został zarejestrowany na autora i obecnie znajduje się w jego majątku prywatnym. Spółka korzystając ze znaku towarowego osiąga korzyści, wynikające chociażby z większej rozpoznawalności na rynku.

Ale czy można to wykorzystać w celu optymalizacji podatkowej?

Otóż tak! Wystarczy jedynie „ułożyć” między autorem znaku towarowego a spółką odpowiedni stosunek prawny, którym jest dzierżawa. Na podstawie umowy dzierżawy spółka zobowiąże się do zapłaty odpowiednio wysokiego czynszu dzierżawnego, w zamian za co otrzyma w dzierżawę znak towarowy.

Gdzie kryje się korzyść podatkowa?

Orzecznictwo sądów administracyjnych* potwierdza, że osoba fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej może skorzystać ze zryczałtowanej formy opodatkowania. Powoduje to, że osoba fizyczna osiągająca przychody z umów najmu, dzierżawy albo innych podobnych umów może je opodatkować ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych ze stawką 8,5% od całości przychodów. Oprócz tego, czynsz dzierżawny będzie stanowił koszt uzyskania przychodu w spółce, pomniejszając sukcesywnie dochód pozostały do opodatkowania.

Przed wdrożeniem ww. metody należy zadbać o dwie rzeczy: interpretację indywidualną przepisów prawa podatkowego oraz dobrze napisaną umowę dzierżawy. Reszta pozostaje bez zmian… no może za wyjątkiem podatków:)

*Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie z dnia 4 grudnia 2013 r., sygn. akt I SA/Lu 711/13.

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu z dnia 5 marca 2014 r. sygn. akt I SA/Po 819/13.

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi z dnia 24 września 2015 r., sygn. akt I SA/Łd 657/15.

{ 0 komentarze… dodaj teraz swój }

Dodaj komentarz

Wyrażając swoją opinię w powyższym formularzu wyrażasz zgodę na przetwarzanie przez CGO Legal Chajdas Gawlak Owczarek sp. k. Twoich danych osobowych w celach ekspozycji treści komentarza zgodnie z zasadami ochrony danych osobowych wyrażonymi w Polityce Prywatności

Administratorem danych osobowych jest CGO Legal Chajdas Gawlak Owczarek sp. k. z siedzibą w Łodzi.

Kontakt z Administratorem jest możliwy pod adresem michal.gawlak@spolkazagranica.pl.

Pozostałe informacje dotyczące ochrony Twoich danych osobowych w tym w szczególności prawo dostępu, aktualizacji tych danych, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych oraz wniesienia sprzeciwu na dalsze ich przetwarzanie znajdują się w tutejszej Polityce Prywatności. W sprawach spornych przysługuje Tobie prawo wniesienia skargi do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.

Poprzedni wpis:

Następny wpis: