Kamil Cymerman

adwokat

Wpisany na listę adwokatów prowadzoną przez Okręgową Radę Adwokację w Warszawie. Specjalizuje się w prawie spółek, prawie podatkowym, w tym międzynarodowym prawie podatkowym.
[Więcej >>>]

Sklep

Audyt spółki z Hongkongu

Kamil Cymerman12 lutego 2020Komentarze (0)

Jakie są wymagania dotyczące audytu w Hongkongu? Poniżej zapoznasz się z podstawowymi informacjami. Zapraszam Cię do lektury:

Czym jest audyt w Hongkongu?

Z definicji audyt jest oficjalną rewizją i weryfikacją rachunków przeprowadzoną przez niezależny podmiot zewnętrzny (adytor). Celem audytu w Hongkongu jest uzyskanie rzeczywistego i dokładnego obrazu sprawozdań finansowych firmy – bez stronniczości potencjalnie właściwej dla dokumentacji sporządzanej przez zarząd.

W Hongkongu sprawozdania finansowe, zyski i podatki płacone rządowi są zwykle weryfikowane i kontrolowane przez podmiot trzeci, w przeciwieństwie do niektórych innych krajów. Celem audytu jest zapewnienie zgodności prowadzonej dokumentacji z odpowiednimi przepisami podatkowymi obowiązującymi w Hongkongu. W przeciwnym razie firmy mogłyby zmieniać swoje sprawozdania finansowe umyślnie lub nieumyślnie, aby zapewnić fałszywy obraz sytuacji finansowej swojej firmy.

W rezultacie doprowadziłoby to do nieefektywnego systemu prawidłowych kontroli i zgodności przeprowadzania sprawozdań z Organem Podatkowym (Inland Revenue Department – IRD) dla setek tysięcy firm w Hongkongu. Dlatego obowiązkowe jest, aby firmy były sprawdzane lub kontrolowane przez podmiot zewnętrzny w odniesieniu do rachunków firmowych i sprawozdań finansowych.

Audyt i zgodność podatkowa w Hongkongu – Audit and Tax Compliance in Hong Kong

Zgodnie z rozporządzeniem ministra właściwego dla spółek handlowych w Hongkongu, wszystkie zarejestrowane spółki mają obowiązek przeprowadzania corocznego audytu swoich sprawozdań finansowych przez audytora posiadającego certyfikat Państwowej Sprawozdawczości Finansowej (CPA).

Około 18 miesięcy po zarejestrowaniu spółki w Hongkongu otrzymuje się pierwszy formularz zeznania podatkowego, wystawiony przez (IRD). Po wypełnieniu formularza PTR należy go przesłać wraz z raportem z audytu i pozostałymi wymaganymi dokumentami.

Dokumenty wymagane do przeprowadzenia audytu w Hongkongu

Następnie audytor przejrzy wszystkie te dokumenty oraz wszelkie rachunki. Jeśli zajdzie potrzeba wprowadzenia zmian, przedstawi on swoją opinię na temat poprawności przeprowadzonego sprawozdania finansowego.

Spółka w hongkonguW Hongkongu audytor jest odpowiedzialny za przegląd ksiąg rachunkowych spółki i uzyskanie właściwej dokumentacji do kontroli dla każdego podmiotu zobowiązanego do jego przeprowadzenia.

Nie chodzi tylko o to, aby miał oni wgląd do konta firmowych, ale aby zachowywać porządek  i należytą staranność w gromadzonej dokumentacji, na wypadek gdyby IRD zażądała ich dostarczenia. Może to przynieść wymierne korzyści, jeśli spółka składa wniosek do organów podatkowych o zwolnienie z podatku od zysków osiągniętych zagranicą.

Spółka powinna przygotować następujące dokumenty celem przeprowadzenia audytu w Hongkongu, aby CPA mógł przeprowadzić weryfikację skutecznie:

 • Wszystkie wyciągi bankowe;
 • Wszystkie faktury zakupowe i sprzedażowe;
 • Wszystkie sprawozdania finansowe / sprawozdanie z zarządzania;
 • Wszystkie potwierdzenia wydatków;
 • Wszystkie wyciągi z rachunków operatorów płatności;
 • Wszystkie umowy;
 • Wszystkie inne istotne dokumenty księgowe;

Cel dostarczenia tych dokumentów do CPA nie ogranicza się tylko dla celów weryfikacji informacji finansowych i dokumentów potwierdzających transakcje spółki. Pozwala to także ocenić stan organizacji oraz poziom staranności przechowywanej dokumentacji.

Przebieg procesu audytu spółki:

Posiadając już wiedzę o wymaganiach dot. dokumentacji dla celów przeprowadzenia audytu w Hong Kongu, kolejnym krokiem jest poznanie samego jego przebiegu.

Proces ten obejmuje wiele różnych etapów, podczas których audytor powinien dokładnie sprawdzić i zweryfikować nie tylko same dane finansowe i księgowe, ale także całą strukturę spółki. Każdy dokument i informacja dostarczona przez spółkę odgrywają ważną rolę – upewnienie się, że przygotowane sprawozdania finansowe rzetelnie przedstawiają dokładny stan podmiotu, dla którego przeprowadzany jest audyt.

Poniżej znajdują się informacje dot. etapów audytu w Hong Kongu, a także innych państwach:

 • Przedstawiciele spółki gromadzą przygotowane wcześniej sprawozdania finansowe i inne dokumenty uzupełniające, a następnie przekazują je audytorowi wraz z wszelkimi innymi istotnymi informacjami księgowymi;
 • Kolejnym krokiem audytora jest dokładna analiza dostarczonej dokumentacji celem dokładnego poznania specyfiki działalności spółki, a także innych istotnych czynników, np. całego przemysłu lub sektora, co może mieć wpływ na ostateczny wynik audytu;
 • Audytor identyfikuje każdą znaczącą transakcję w sprawozdaniach finansowych,
  a następnie poddaje ocenie wszelkie niejasności lub błędy, które mogą mieć znaczący i istotny wpływ na ocenę sprawozdań finansowych spółki, a finalnie na wynik audytu;
 • Na podstawie odpowiednich informacji audytor szacuje, jakie kroki podjęła spółka, aby upewnić się, czy sprawozdania finansowe przygotowane są rzetelnie i zgodnie z przepisami;
 • Po zakończeniu analizy wszystkich dokumentów audytor wyraża opinię na temat dokładności i rzetelności sprawozdań finansowych spółki;
 • Następnie audytor sporządza raport z audytu na podstawie przedłożonych mu sprawozdań finansowych;
 • W kolejnym kroku wszystkie raporty z audytu i inne niezbędne dokumenty muszą zostać podpisane przez dyrektorów spółki i odesłane do audytora;
 • Na końcu audytor przygotowuje formularz obliczania podatku i przedkłada te dokumenty wraz z wypełnioną deklaracją podatku dochodowego (PTR) do stosownego urzędu

Raport z audytu, obliczanie podatków i składanie zeznań podatkowych do IRD

Bardzo ważne jest, aby współpracować z audytorem z Hongkongu w celu dostarczenia podpisanych raportów z audytu i innych niezbędnych dokumentów przygotowanych przez audytora. Należy pamiętać, że organ podatkowy zaakceptuje tylko oryginalną wersję papierową raportu z audytu spółki podpisanego przez jej dyrektorów.

Po otrzymaniu w/w dokumentów, IRD zajmie trochę czasu, aby przejrzeć dane księgowe.  Może to zająć urzędowi od kilku tygodni do kilku miesięcy, zwłaszcza, gdy dokumentacja jest składana w okresie kwietnia, sierpnia i listopada. Jest to spowodowane dużą ilością składanych wniosków w danym okresie. W przypadku, gdy firma osiągnęła zyski podlegające opodatkowaniu w HK, organy podatkowe przedstawiają harmonogram płatności zobowiązań podatkowych.

Po zakończeniu pierwszego audytu w spółce, CPA wskaże kolejny termin przygotowania niezbędnych dokumentów spółki dla celów przeprowadzenia przyszłego audytu. Jeżeli spółka zwleka z tym do czasu otrzymania zawiadomienia  wystawionego przez organ podatkowy, pozostaje jej tylko miesiąc na przygotowanie raportu z audytu, formularze PTR, etc. Bardzo często nie jest to wystarczający czas  na zebranie wszystkich wymaganych dokumentów i przeprowadzenie audytu. Dlatego wszystkim spółkom zaleca się przygotowanie niezbędnej dokumentacji z wyprzedzeniem.

Zapraszam do zapoznania się z zakładką poświęconą Hongkongowi na stronie cgolegal.pl

W czym mogę Ci pomóc?

Na blogu jest wiele artykułów, w których dzielę się swoją wiedzą bezpłatnie.

Jeżeli potrzebujesz indywidualnej płatnej pomocy prawnej, to zapraszam Cię do kontaktu.

Przedstaw mi swój problem, a ja zaproponuję, co możemy wspólnie w tej sprawie zrobić i ile będzie kosztować moja praca.

  Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez CGO Legal Chajdas Gawlak Owczarek sp. k. w celu obsługi przesłanego zapytania. Szczegóły: polityka prywatności.

  { 0 komentarze… dodaj teraz swój }

  Dodaj komentarz

  Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez CGO Legal Chajdas Gawlak Owczarek sp. k. w celu obsługi komentarzy. Szczegóły: polityka prywatności.

  Poprzedni wpis:

  Następny wpis: