Kamil Cymerman

adwokat

Wpisany na listę adwokatów prowadzoną przez Okręgową Radę Adwokację w Warszawie. Specjalizuje się w prawie spółek, prawie podatkowym, w tym międzynarodowym prawie podatkowym.
[Więcej >>>]

Sklep

Jak bronić się w postępowaniu podatkowym?

Kamil Cymerman08 marca 2019Komentarze (0)

Zdecydowana większość artykułów, blogów i wpisów prawników podatkowych odnosi się do kontroli podatkowej. Słusznie wzbudza ona wiele emocji jak również wątpliwości związanych z działalnością organów podatkowych na żywym organizmie przedsiębiorstwa. Kontrola jednak, to dopiero wstęp do wydaje się, istotniejszej części całego mechanizmu, którym jest postępowanie podatkowe.

Postępowanie podatkowe może zostać wszczęte właśnie po zakończeniu kontroli podatkowej. Jeżeli stwierdzono nieprawidłowości, organ podatkowy wszczyna postępowanie podatkowe w sprawie, która była przedmiotem kontroli podatkowej, nie później niż w terminie 6 miesięcy od zakończenia kontroli. Jak mogli Państwo przeczytać w moim poprzednim wpisie, aktywne działanie daje szanse na uniknięcie postępowania – zgodnie z art. 165b § 2, organ nie wszczyna postępowania w przypadku, gdy złożone przez kontrolowanego wyjaśnienia lub zastrzeżenia do protokołu kontroli zostały w całości uwzględnione przez kontrolujących.

Co jednak, w wypadku, gdy postępowanie zostało już wszczęte?

Pamiętajmy, że w postępowaniu podatkowym przysługują nam uprawnienia strony. Nakłada to na nas wiele obowiązków, ale i uprawnień związanych z prowadzonym postępowaniem podatkowym. Każda sytuacja podatnika jest inna, dlatego też, ważne jest dostosowanie strategii i uprawnień, z których będziemy korzystać.

Postępowania podatkowe również będą skupiać się na bardzo różnych aspektach działalności naszego przedsiębiorstwa. Jeżeli wynika ona z nieprawidłowości wskazanych podczas kontroli, będziemy mieli wiedzę, na czym będzie opierał się organ podatkowy, a co za tym idzie czas niezbędny do właściwego przygotowania się do obrony.

Dowody?

Zgodnie z art. 180 §1 Ordynacji podatkowej:, Jako dowód należy dopuścić wszystko, co może przyczynić się do wyjaśnienia sprawy, a nie jest sprzeczne z prawem. Dowodami będą w szczególności księgi podatkowe, opinie biegłych, zeznania świadków. Często materiałem podczas kontroli podatkowej, a później postępowania będą zeznania np. rozgoryczonych byłych pracowników lub naszych kontrahentów.

Warto wskazać, że ustawa nie wartościuje poszczególnych dowodów w postępowaniu – analizy i oceny materiały dokonuje organ. Bądźmy także świadomi, że ciężar udowodnienia i określenia stanu faktycznego w sprawie, spada na organ podatkowy. Oczywiście mądra współpraca może być korzystna dla obu stron, nie powinniśmy jednak wyręczać organu w jego podstawowych zadaniach.

Postanowienia….

Organ w postępowaniu podatkowym wydaje dwa rodzaje aktów – jednym z nich jest postanowienie. Nie rozstrzygają one o istocie sprawy, dotyczą jednak poszczególnych kwestii związanych z postępowaniem. Tylko niektóre postanowienia mogą zostać przedmiotem zażalenia. Jednym z nich będzie postanowienie w sprawie przywrócenia terminu, zgodnie z art. 163 Ordynacji podatkowej.

….i decyzje.

Decyzja rozstrzyga merytorycznie w istocie postępowania, kończąc je. Decyzję doręcza się stronie w formie pisemnej lub elektronicznej. Decyzja zawiera w sobie uzasadnienie faktyczne i prawne jak również podstawę prawną rozstrzygnięcia oraz co najważniejsze rozstrzygnięcie sprawy. Właściwa analiza zdecydowanie zwiększa nasze szanse na złożenie skutecznego odwołania.

Postępowanie jest dwuinstancyjne, więc w wypadku niekorzystnej decyzji, ciągle mamy szansę w postępowaniu. Pamiętajmy, że odwołanie składamy przez organ, który wydał decyzję w pierwszej instancji.

Przykład:

Decyzja w postępowaniu podatkowym została wydana przez Naczelnika Urzędu Skarbowego. Odwołanie od decyzji powinno zostać skierowane do Dyrektora Izby Administracji Skarbowej, za pośrednictwem Naczelnika Urzędu Skarbowego.

Pamiętajmy, że nie musimy być bierni podczas postępowania podatkowego. Nie musimy zgadzać się także z ustaleniami organu podatkowego. Jeżeli potrzebują Państwo pomocy w postępowaniu lub chcecie zabezpieczyć się przed takim postępowaniem, zapraszam do kontaktu.

***

Powrót do kompendium.

W czym mogę Ci pomóc?

Na blogu jest wiele artykułów, w których dzielę się swoją wiedzą bezpłatnie.

Jeżeli potrzebujesz indywidualnej płatnej pomocy prawnej, to zapraszam Cię do kontaktu.

Przedstaw mi swój problem, a ja zaproponuję, co możemy wspólnie w tej sprawie zrobić i ile będzie kosztować moja praca.

  Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez CGO Legal Chajdas Gawlak Owczarek sp. k. w celu obsługi przesłanego zapytania. Szczegóły: polityka prywatności.

  { 0 komentarze… dodaj teraz swój }

  Dodaj komentarz

  Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez CGO Legal Chajdas Gawlak Owczarek sp. k. w celu obsługi komentarzy. Szczegóły: polityka prywatności.

  Poprzedni wpis:

  Następny wpis: