Kamil Cymerman

adwokat

Wpisany na listę adwokatów prowadzoną przez Okręgową Radę Adwokację w Warszawie. Specjalizuje się w prawie spółek, prawie podatkowym, w tym międzynarodowym prawie podatkowym.
[Więcej >>>]

Sklep

Kontrola podatkowa

Kamil Cymerman04 marca 2019Komentarze (0)

Jak bardzo organ podatkowy może ingerować w działalność przedsiębiorców? Aby uzmysłowić sobie możliwości, które mają kontrolerzy wskazać można art. 281 §2 Ordynacji podatkowej:

Celem kontroli podatkowej jest sprawdzenie, czy kontrolowani wywiązują się z obowiązków wynikających z przepisów prawa podatkowego.

Szeroko prawda? Obowiązki kontrolowanego mieszczą się w setkach aktów prawnych, które nawet dla prawników są wyzwaniem interpretacyjnym. Aby uniknąć błędów w stosowaniu prawa podatkowego, każdy z nas powinien być specjalistą w tej dziedzinie. Wystarczy nadmienić, że jeden ze zbiorów podstawowych informacji o Polskim prawie podatkowym ma 1784 stron. W takim wypadku bardzo łatwo stać się potencjalną ofiarą kontroli podatkowej.

Zgodnie z art. 282b §2 Ordynacji podatkowej, kontrolę wszczyna się nie wcześniej niż po upływnie 7 dni i nie później przed upływem 30 dni od dnia doręczenia zawiadomienia o zamiarze wszczęcia kontroli. Ten czas powinniśmy przeznaczyć na przygotowanie się do wizyty kontrolujących. Zawiadomienie (282b §4 Ordynacji) zawiera w sobie kilka elementów, z których jednym z najważniejszych będzie wskazanie zakresu kontroli.

Oznaczenie zakresu, w jakim będzie odbywać się kontrola podatkowa, pozwoli nam skupić się na przygotowaniu przedsiębiorstwa pod kontem konkretnych działań kontrolujących. Istnieje niestety wiele samodzielnych przesłanek, przez które kontrolujący nie będzie informował o zamiarze wszczęcia kontroli. Dotyczy to m.in. zasadności zwrotu różnicy podatku lub zwrotu podatku naliczonego w rozumieniu przepisów o podatku od towarów i usług. W praktyce, możemy narazić się na kontrolę bez zawiadomienia, w przypadku, jeżeli w naszej deklaracji VAT, wniesiemy o zwrot podatku naliczonego.

Zobacz, czego się dowiesz z treści tego artykułu:

Co jeżeli kontrola już się rozpoczęła?

Pamiętajmy, że kontrola zaczyna się w momencie przedstawienia Imiennego upoważnienia do przeprowadzenia kontroli podatkowej, która powinna pokrywać się z zawiadomieniem o zamiarze wszczęcia kontroli. Ważnym pytaniem, które powinni sobie zadać podatnicy jest:

Co wolno kontrolującym?

Odpowiedź na to pytanie znajdziemy również w Ordynacji podatkowej. Zgodnie z art. 286 kontrolujący jest uprawniony do m.in. do wstępu do nieruchomości i ich oględzin, żądania udostępniania akt, ksiąg i innych dokumentów, przesłuchiwanie świadków, zasięgania opinii biegłych jak również do żądania wydania próbek towarów oraz dokumentacji.

Jak widać kontrola podatkowa może przypominać śledztwo – i potrafi być równie stresująca dla podatnika. Kontrolowany ma również wiele obowiązków, które nakłada na niego Ordynacja podatkowa. Najważniejszym jest obowiązek umożliwienia kontrolującym wykonanie czynności kontrolnych (art. 287 Ordynacji podatkowej).

Kolejnym uciążliwym obowiązkiem (w szczególności dla przedsiębiorców, którzy działają międzynarodowo) jest przedstawienie, na żądanie, tłumaczenia na język polski sporządzonej w języku obcym dokumentacji dotyczącej spraw będących przedmiotem kontroli. Jeżeli skupiliśmy się, jak coraz większa część przedsiębiorców na handel zagraniczny, kontrola podatkowa może być bardzo kosztowna.

Jak mogli Państwo przeczytać w moim poprzednim wpisie – kontrolę podatkową kończy protokół kontroli podatkowej, sporządzany przez kontrolujących. Pamiętajmy, że w razie wątpliwości, co do prawidłowości pracy kontrolujących, Zgodnie z art. 291 Ordynacji podatkowej podatnik może, przedstawić zastrzeżenia lub wyjaśnienia, wskazując równocześnie stosowne wnioski dowodowe.

Warto abyśmy wiedzieli, że już na etapie kontroli podatkowej możemy skorzystać z pomocy profesjonalnego pełnomocnika. Skuteczne wypunktowanie błędów i zaniedbań organu podatkowego przez doświadczonego eksperta może uratować nas przed dalszymi konsekwencjami.

Jeżeli potrzebują Państwo pomocy podczas kontroli podatkowej lub już w trakcie postępowania zapraszam do kontaktu >>

Powrót do kompendium.

W czym mogę Ci pomóc?

Na blogu jest wiele artykułów, w których dzielę się swoją wiedzą bezpłatnie.

Jeżeli potrzebujesz indywidualnej płatnej pomocy prawnej, to zapraszam Cię do kontaktu.

Przedstaw mi swój problem, a ja zaproponuję, co możemy wspólnie w tej sprawie zrobić i ile będzie kosztować moja praca.

  Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez CGO Legal Chajdas Gawlak Owczarek sp. k. w celu obsługi przesłanego zapytania. Szczegóły: polityka prywatności.

  { 0 komentarze… dodaj teraz swój }

  Dodaj komentarz

  Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez CGO Legal Chajdas Gawlak Owczarek sp. k. w celu obsługi komentarzy. Szczegóły: polityka prywatności.

  Poprzedni wpis:

  Następny wpis: