Kamil Cymerman

adwokat

Wpisany na listę adwokatów prowadzoną przez Okręgową Radę Adwokację w Warszawie. Specjalizuje się w prawie spółek, prawie podatkowym, w tym międzynarodowym prawie podatkowym.
[Więcej >>>]

Sklep

Podatek CIT a podatek PIT CFC

Kamil Cymerman14 lipca 2022Komentarze (0)

Czy zapłata PIT CFC od zagranicznej spółki kontrolowanej załatwia sprawę opodatkowania działalności firmy zagranicznej w Polsce? A co z podatkiem CIT w Polsce? 

Czy po rozliczeniu PIT CFC, administracja skarbowa może upomnieć się np. o złożenie deklaracji CIT-8 (deklarację dot. wysokości osiągniętego dochodu lub straty przez podatnika podatku dochodowego od osób prawnych)?

Zagraniczna jednostka

Kwestie opodatkowania spółki objętej PIT CFC (takiej, która jest zagraniczną jednostką kontrolowaną, kontrolowaną przez rezydenta polskiego) uregulowano w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych, dla spółek, udziałowców w CFC – opodatkowanie podatkiem CIT, w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych. 

Podatek CIT a podatek PIT CFC

W art. 30f ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych ujęto zagraniczną jednostkę kontrolowaną jako jednostkę która:

– (zagraniczna jednostka oznacza (…) np. spółkę, fundację, trust, osobę prawną itd.)

nieposiadające siedziby, zarządu ani rejestracji na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w których podatnik, o którym mowa w art. 3 ust. 1, samodzielnie lub wspólnie z podmiotami powiązanymi lub innymi podatnikami mającymi miejsce zamieszkania albo siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, posiada, bezpośrednio lub pośrednio, udział w kapitale, prawo głosu w organach kontrolnych, stanowiących lub zarządzających lub prawo do uczestnictwa w zysku, w tym ich ekspektatywę, lub w których w przyszłości będzie uprawniony do nabycia takich praw, w tym jako założyciel (fundator) lub beneficjent fundacji, trustu lub innego podmiotu albo stosunku prawnego o charakterze powierniczym, lub nad którymi podatnik sprawuje kontrolę faktyczną;

Kluczowe jest więc określenie czy zagraniczna jednostka może być jednocześnie podatnikiem CIT w Polsce – tj. być objęta ograniczonym lub nieograniczonym obowiązkiem podatkowym w naszym kraju, oraz generować obowiązek CFC dla swoich udziałowców (benefcjentów). 

Podatek CIT wynikający z art. 3 ust 1 i 1a ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych a status zagranicznej jednostki kontrolowanej

Ustalenie polskiej rezydencji podatkowej podatnika (zagranicznej jednostki która spełnia kryteria do opodatkowania jej podatkiem CIT w Polsce) odbywa się na podstawie miejsca siedziby lub zarządu na terytorium RP. Od 2022 r. doprecyzowano, że

Podatnik ma zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej między innymi, gdy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej są prowadzone w sposób zorganizowany i ciągły bieżące sprawy tego podatnika na podstawie w szczególności:

1) umowy, decyzji, orzeczenia sądu lub innego dokumentu regulujących założenie lub funkcjonowanie tego podatnika, lub

2) udzielonych pełnomocnictw, lub

3) powiązań w rozumieniu art. 11a ust. 1 pkt 5.

Oczywiście kwestie rezydencji rozstrzyga się z uwzględnieniem umów o unikaniu podwójnego opodatkowania – te w przypadku konfliktu zwykle stawiają na miejsce faktycznego zarządu (czyli rezydencja będzie tam gdzie faktycznie działają zarządcy). 

Jak zestawić obie regulacje?

Ustawodawca w przepisach dot. definicji zagranicznej jednostki wylicza (korzystając z zaprzeczenia), że jednostką zagraniczną jest jednostka która nie posiada siedziby, zarządu ani rejestracji na terytorium RP.

Pytanie czy np. sam fakt posiadania w Polsce zarządu wyłącza kwalifikację jednostki jako zagranicznej. Użycie spójnika „ani” sugeruje koniunkcję, stąd aby podmiot zagraniczny nie był uznany za jednostkę zagraniczną wystarczy aby w Polsce miał jedno z: zarząd, siedzibę lub rejestrację. Innymi słowy, spółka zagraniczna, która ma na terenie RP zarząd, podlega obowiązkowi podatkowemu na gruncie art. 3 ust 1 i 1a i wówczas nie będzie jednostką zagraniczną.

Zakład spółki zagranicznej w Polsce

Tym niemniej w sytuacji w której np. spółka zagraniczna będzie miała na terytorium Polski zakład dla celów podatkowych – wówczas w zakresie dochodu osiąganego za pośrednictwem zakładu wystąpi obowiązek podatkowy w Polsce.

Co prawda zapłacony podatek będzie do odliczenia od należnego podatku CFC w Polsce, tym niemniej wygeneruje koszty tzw. compliance struktury (słowem – policzenia podatków do zapłaty). 

Inne ryzyka i wątpliwości związane z PIT / CIT CFC

I najważniejsze – to wcale nie jest takie oczywiste czy będziemy podlegać pod PIT/CIT CFC, czy też „pod sam CIT” – to nie my, podatnicy wybieramy reżim opodatkowania – on wynika ze stanu faktycznego. 

Pamiętajmy, że np. zgłoszenie CIT – 8 i przyznanie faktu opodatkowania w Polsce może mieć daleko idące skutki np. w podatku VAT, a wybór musi rzutować na całość argumentacji podatkowej podatnika (nie warto sobie zaprzeczać).

Co jednak jeśli administracja skarbowa będzie innego zdania? 

autor:

Michał Gawlak
radca prawny

***

Nie wpadniecie na to, że to podlega pod CFC

Jeżeli spółka nie ma majątku, pracowników – słowem: zasobów i zapłaci mniejszy o 25% podatek niż zapłaciłaby w Polsce (zobacz – mimo że masz kilka procent udziałów musisz przekonać zarząd do prowadzenia polskiej księgowości!) – wpadniesz w CFC w Polsce.

Czy są na to sposoby? Oczywiście, że są!… [Czytaj dalej…]

W czym mogę Ci pomóc?

Na blogu jest wiele artykułów, w których dzielę się swoją wiedzą bezpłatnie.

Jeżeli potrzebujesz indywidualnej płatnej pomocy prawnej, to zapraszam Cię do kontaktu.

Przedstaw mi swój problem, a ja zaproponuję, co możemy wspólnie w tej sprawie zrobić i ile będzie kosztować moja praca.

  Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez CGO Legal Chajdas Gawlak Owczarek sp. k. w celu obsługi przesłanego zapytania. Szczegóły: polityka prywatności.

  { 0 komentarze… dodaj teraz swój }

  Dodaj komentarz

  Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez CGO Legal Chajdas Gawlak Owczarek sp. k. w celu obsługi komentarzy. Szczegóły: polityka prywatności.

  Poprzedni wpis:

  Następny wpis: