CFC w 2019 r.

Michal Gawlak        08 stycznia 2019        Komentarze (0)

CFC w 2019 r. to kolejna mała rewolucja w regulacji zagranicznej spółki kontrolowanej. Jeżeli posiadasz spółkę zagraniczną – ten post jest dla Ciebie.

Jak było w 2018 – warto zerknąć na mój poprzedni wpis. A jak będzie w 2019 r.?

Zacznijmy od nazewnictwo – otóż nie ma podatku od dochodów zagranicznej spółki kontrolowanej, a jest – podatek od zagranicznej jednostki kontrolowanej. Czym była zagraniczna spółka a czym zagraniczna jednostka ?

 • Zagraniczną kontrolowaną były zasadniczo spółki – podatnicy podatku CIT. Spółki osobowe czy też trusty nie podlegały pod CFC.
 • Obecnie do kategorii podmiotów podlegających opodatkowaniu weszły również:
  • trusty
  • fundacje
  • stosunki prawne powiernicze
  • podatkowe grupy kapitałowe
  • i jeszcze jedna kategoria podmiotów określoną jako wydzieloną organizacyjnie część zagranicznej spółki która ma lub nie ma osobowości prawnej (czyli spółka transparentna podatkowo) a jednocześnie nie ma rejestracji w Polsce (np. oddział spółki amerykańskiej w kraju trzecim), nad którym polski rezydent ma de facto kontrolę;
  • zagraniczny zakład jednostki zagranicznej

Ważna uwaga – jeżeli nie można ustalić czy trust, fundacja, czy stosunek prawny powierniczy jest zagraniczną jednostką to domniemywa się, że nią jest, jeżeli rezydent ją utworzył i przekazał jej swój majątek.

Widzimy więc, że obecnie opodatkowaniem CFC objęto szeroką kategorię bardzo popularnych trustów, fundacji i podmiotów hybrydowych. Zmiana definicji wymusza wręcz niezwłoczną restrukturyzację istniejących struktur i dostosowanie do zmienionych przepisów.

 • Warto również wskazać inne istotne z punktu widzenia beneficjentów struktur zmiany w regulacji CFC – doprecyzowano zasady ustalania podstawy opodatkowania wskazując, że podstawą opodatkowania jest kwota za okres w którym podatnik kontroluje zagraniczną jednostkę. Wprowadzono oczywiście precyzyjną definicję kontroli jednostki.
 • Podatek CFC do zapłaty obniża się o podatek z tyt. CFC zapłacony w innych krajach;
 • wprowadzono również mini klauzulę obejścia (system powoli wypełnia się klauzulami generalnymi obniżając pewność prawa podatkowego) w brzmieniu: dla ustalenia statusu zagranicznej jednostki lub spełnienia warunku kontroli nad zagraniczną jednostką nie uwzględnia się relacji pomiędzy podmiotami, które nie są ustanawiane lub utrzymywane z uzasadnionych przyczyn ekonomicznych, w tym mających na celu manipulowanie strukturą właścicielską lub tworzenie cyrkularnych struktur właścicielskich.

Jak widać ustawodawca definitywnie zaostrzył przepisy, co powinno skłonić podatników do dokonania przeglądu posiadanych struktur. Zapraszam również do zapoznania się ze stroną kancelarii CGO, szczególnie zakładkami działu podatkowego 

Powrót do kompendium – kliknij tutaj.

{ 0 komentarze… dodaj teraz swój }

Dodaj komentarz

Wyrażając swoją opinię w powyższym formularzu wyrażasz zgodę na przetwarzanie przez CGO Legal Chajdas Gawlak Owczarek sp. k. Twoich danych osobowych w celach ekspozycji treści komentarza zgodnie z zasadami ochrony danych osobowych wyrażonymi w Polityce Prywatności

Administratorem danych osobowych jest CGO Legal Chajdas Gawlak Owczarek sp. k. z siedzibą w Łodzi.

Kontakt z Administratorem jest możliwy pod adresem michal.gawlak@spolkazagranica.pl.

Pozostałe informacje dotyczące ochrony Twoich danych osobowych w tym w szczególności prawo dostępu, aktualizacji tych danych, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych oraz wniesienia sprzeciwu na dalsze ich przetwarzanie znajdują się w tutejszej Polityce Prywatności. W sprawach spornych przysługuje Tobie prawo wniesienia skargi do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.

Poprzedni wpis:

Następny wpis: