Kamil Cymerman

adwokat

Wpisany na listę adwokatów prowadzoną przez Okręgową Radę Adwokację w Warszawie. Specjalizuje się w prawie spółek, prawie podatkowym, w tym międzynarodowym prawie podatkowym.
[Więcej >>>]

Sklep

Dyrektywa Unshell (ADAT 3) – walka UE ze spółkami fasadowymi

Kamil Cymerman14 marca 2024Komentarze (0)

Spółki fasadowe, wydmuszki, garażowe, parkingowe lub z angielskiego tzw. shell companies mają wyjść z ukrycia. Zgodnie z opinią Komisji Europejskiej, nowa regulacja pomogłaby państwom członkowskim identyfikować przedsiębiorstwa fasadowe – mające siedzibę w UE i wykorzystywane wyłącznie do celów  podatkowych – za pomocą testu warunków wyjściowych. Takie są istotne założenia które przedstawia tzw. Dyrektywa Unshell.

W założeniu ma ona zdjąć skorupę (unshell) ze spółek, bez tzw. substancji podatkowej.

Po zdjęciu skorupy organy podatkowe mogą dostać się do miękkiego podbrzusza – w ten czy inny sposób uczynić zabiegi optymalizacji podatkowej mniej efektywnymi.

Dyrektywa Unshell (ADAT 3) walka UE ze spółkami fasadowymi

Testowanie skorupy – etap pierwszy

Chociaż aktualnie ostateczny kształt dyrektywy nie został ustalony czy implementowany w kraju, to jednak prezydencja belgijska, podobnie jak wcześniejsza hiszpańska deklaruje priorytetyzację nad pracami nad dyrektywą i jej implementacją.

Dlatego warto przyjrzeć się wskazanym warunkom wyjściowym tj. swoistemu testowi.

I tak zgodnie z propozycją rozważyć należy czy przedsiębiorstwo cechuje:

 1. ponad 75 % przychodów uzyskanych przez przedsiębiorstwo w poprzednich dwóch latach podatkowych stanowi odpowiedni dochód
 2. przedsiębiorstwo prowadzi działalność transgraniczną (zgodnie z definicją z Dyrektywy)
 3. w poprzednich dwóch latach podatkowych przedsiębiorstwo zleciło w drodze outsourcingu zarządzanie bieżącą działalnością i podejmowanie decyzji w sprawie istotnych funkcji.

Przy czym za odpowiedni dochód uznano m.in.:

 • odsetki lub wszelkie inne dochody generowane z aktywów finansowych, w tym kryptoaktywów
 • opłaty licencyjne lub wszelkie inne dochody generowane przez własność intelektualną, wartości niematerialne i prawne lub przydziały emisji gazów cieplarnianych
 • dywidendy i dochody ze zbycia udziałów (akcji)
 • dochody z leasingu finansowego
 • dochody z nieruchomości
 • dochody z majątku ruchomego innego niż środki pieniężne, akcje, udziały lub papiery wartościowe, posiadane do celów prywatnych i mające wartość księgową przekraczającą 1 mln EUR
 • dochody z usług, które przedsiębiorstwo zleciło w drodze outsourcingu innym przedsiębiorstwom powiązanym.

Testowanie skorupy – etap drugi

Jeżeli etap pierwszy testu wypadł pozytywnie, to należy zaraportować poniższe kwestie, które są jednocześnie etapem drugim testu. Należy to rozumieć tak, że jeśli nie wypełnia przedsiębiorstwo poniższych kryteriów, to mogą je dotknąć konsekwencje opisane w dalszej części publikacji. Co ważne organy wymagać będą dowodów na poniższe od razu z raportem.

I tak należy wskazać czy:

1.przedsiębiorstwo posiada w państwie członkowskim własne lokale lub lokale przeznaczone do jego wyłącznego użytku

2.przedsiębiorstwo posiada co najmniej jeden własny aktywny rachunek bankowy w Unii;

3.co najmniej jeden dyrektor przedsiębiorstwa, w tym:

 • jest rezydentem do celów podatkowych w państwie członkowskim przedsiębiorstwa lub zamieszkuje w nie większej odległości od tego państwa członkowskiego niż odległość umożliwiająca właściwe wykonywanie jego obowiązków
 • posiada kwalifikacje i jest uprawniony do podejmowania decyzji w odniesieniu do działalności generującej odpowiedni dochód przedsiębiorstwa lub w odniesieniu do aktywów przedsiębiorstwa
 • czynnie i niezależnie regularnie korzysta z uprawnienia, o którym mowa w pkt 2
 • nie jest pracownikiem przedsiębiorstwa, które nie jest przedsiębiorstwem powiązanym, i nie pełni funkcji dyrektora ani równoważnej funkcji w innych przedsiębiorstwach, które nie są przedsiębiorstwami powiązanymi;

4.większość pracowników przedsiębiorstwa w przeliczeniu na ekwiwalenty pełnego czasu pracy jest rezydentami do celów podatkowych w państwie członkowskim przedsiębiorstwa lub zamieszkuje w nie większej odległości od tego państwa członkowskiego niż odległość umożliwiająca właściwe wykonywanie ich obowiązków.

Powyższe stanowi o tzw. substancji podatkowej lub substracie materialno-podatkowym.

Czyli innymi słowy pewnej realności – przynajmniej w oczach organów – wykonywania działalności gospodarczej w danej jurysdykcji.

Co interesujące – jest możliwe obalenie domniemania, o braku wystarczającego substratu w wypadku braku realizacji powyższych kryteriów, przez dostarczenie wszelkich dodatkowych dowodów potwierdzających prowadzenie działalności gospodarczej w celu generowania odpowiedniego dochodu.

Zdjęcie skorupy

Najbardziej doniosłą konsekwencją jest odmowa przyznania podmiotowi korzyści wynikających z umów o unikaniu podwójnego opodatkowania oraz Dyrektyw UE tzw. Parent-Subsidiary czy Interest-Royalty.

Państwo członkowskie może odmówić wydania certyfikatu rezydencji.

Co więcej odpowiednie doopodatkowanie nastąpić może wg. prawa państwa wspólników.

Sam test ale i konsekwencji prawno-podatkowe są rozbudowane i w sytuacji braku pewności, czy struktura nie powinna podlegać nowym regulacjom lub rozważyć przekształcenia zarówno prawne, jak i biznesowe, warto skonsultować ze specjalistą w tym zakresie.

          Kamil Cymerman
          adwokat

***

Kiedy warto założyć spółkę za granicą?

W dobie globalizacji dostęp do zagranicznych rynków oraz rozwiązań korporacyjnych stał się prostszy niż kiedykolwiek wcześniej.

Wielu przedsiębiorców zastanawia się czy warto mieć podmiot poza granicami Polski – czy to będzie korzyść, czy dodatkowy problem? [Czytaj dalej…]

W czym mogę Ci pomóc?

Na blogu jest wiele artykułów, w których dzielę się swoją wiedzą bezpłatnie.

Jeżeli potrzebujesz indywidualnej płatnej pomocy prawnej, to zapraszam Cię do kontaktu.

Przedstaw mi swój problem, a ja zaproponuję, co możemy wspólnie w tej sprawie zrobić i ile będzie kosztować moja praca.

  Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez CGO Legal Chajdas Gawlak Owczarek sp. k. w celu obsługi przesłanego zapytania. Szczegóły: polityka prywatności.

  { 0 komentarze… dodaj teraz swój }

  Dodaj komentarz

  Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez CGO Legal Chajdas Gawlak Owczarek sp. k. w celu obsługi komentarzy. Szczegóły: polityka prywatności.

  Poprzedni wpis: