Kamil Cymerman

adwokat

Wpisany na listę adwokatów prowadzoną przez Okręgową Radę Adwokację w Warszawie. Specjalizuje się w prawie spółek, prawie podatkowym, w tym międzynarodowym prawie podatkowym.
[Więcej >>>]

Sklep

Podatki w Turcji – zarys

Kamil Cymerman05 czerwca 2020Komentarze (0)

Turcja od lat jest bramą między Europą a Azją. To jeden z popularniejszych kierunków inwestycyjnych ostatnich lat. Mając ogromny wewnętrzny rynek zbytu przyciąga przedsiębiorców z całego świata, jednocześnie gwarantując niskie ceny produktów i usług.

Podatek od towarów i usług VAT

 • Podatki w Turcji

  Standardowa stawka VAT w Turcji to 18%, obniżoną stawkę 8% stosuje się w przypadku niektórych produktów, takich jak m.in. tekstylia.

 • Tureckie zasady dotyczące podatku VAT zawierają „mechanizm odwrotnego obciążenia VAT”, który wymaga obliczenia podatku VAT przez podmioty będące rezydentami od płatności na rzecz osób w obcych krajach. W ramach tego mechanizmu VAT jest obliczany i płacony do odpowiedniego urzędu skarbowego przez podmiot będący rezydentem. Podmiot będący rezydentem traktuje ten podatek VAT jako podatek naliczony i kompensuje go w tym samym miesiącu. Podatek VAT nie stanowi obciążenia podatkowego dla podmiotu będącego rezydentem lub nierezydenta, z wyjątkiem jego wpływu na przepływy pieniężne względem tego pierwszego, jeżeli nie ma wystarczającego podatku VAT należnego, aby zrównoważyć podatek naliczony.

Handel zagraniczny: import i eksport

 • VAT jest również pobierany w punkcie importu. Stawka VAT jest taka sama jak stawka stosowana w przypadku transakcji w kraju pochodzenia. Podstawą podatku VAT jest wartość towarów do celów podatku celnego plus wszelkie podatki należne w punkcie importu oraz wszystkie wydatki poniesione do momentu zarejestrowania jednolitego dokumentu administracyjnego.
 • Do celów podatku VAT każdy import towarów lub usług do Turcji jest transakcją podlegającą opodatkowaniu, niezależnie od statusu importera lub charakteru transakcji. Aby wyrównać obciążenia podatkowe związane z importem i krajowymi dostawami towarów i usług, podatek VAT jest nakładany tylko na import towarów i usług podlegających opodatkowaniu w Turcji.
 • W związku z tym każda transakcja zwolniona w Turcji może być również zwolniona przy imporcie. Podatek VAT od importu jest nakładany według tych samych stawek, które obowiązują w przypadku krajowej dostawy towarów i usług.

Cła i handel zagraniczny

 • Nie ma podatku celnego od handlu między UE a Turcją, z wyjątkiem niektórych produktów (np. Produktów rolnych i stalowych). Ważne jest jednak, aby importowane towary były importowane razem z certyfikatem przewozowym A.TR potwierdzającym, że towary znajdują się w swobodnym obrocie.
 • W niektórych przypadkach, takich jak czasowy przywóz lub uszlachetnianie czynne, administracja celna wymaga pewnego rodzaju listu gwarancyjnego w celu zabezpieczenia podatków. Kwota tej gwarancji obejmuje wszystkie podatki należne w przypadku importu.
 • W przypadku umów o wolnym handlu towary muszą zostać przywiezione z certyfikatem EUR.1, potwierdzającym ich kraj pochodzenia, aby móc skorzystać z umowy o wolnym handlu.

Jak założyć spółkę z o.o. w Turcji?
Przeczytaj TUTAJ>>

 • Po zmianach w tureckiej polityce gospodarczej w latach 80. nastąpił szybki wzrost wolumenu handlu zagranicznego Turcji. Turcja jest członkiem Światowej Organizacji Handlu (WTO) i Światowej Organizacji Celnej (WCO). Turcja podpisała „Decyzję nr: 1/95 w sprawie wdrożenia unii celnej” z Unią Europejską (UE) w dniu 1 stycznia 1996 r. I zmieniła swój kodeks celny i przepisy prawne zgodnie z kodeksem celnym UE.
 • Według unii celnej, z wyjątkiem niektórych towarów (np. Produktów rolnych i stalowych), handel między Turcją a Unią Europejską nie jest obciążony podatkiem celnym, o ile towary są importowane do Turcji z potwierdzeniem przewozowym A.TR że towary znajdują się w swobodnym obrocie w Unii Europejskiej.
 • W celu zharmonizowania handlu zagranicznego Turcja podpisała również kilka umów o wolnym handlu (FTA) z partnerami handlowymi Unii Europejskiej.
 • Turecki kodeks celny jest bardzo podobny do kodeksu UE, a jego celem jest harmonizacja praktyk celnych Turcji z praktykami celnymi UE.
 • Ponadto, jeśli transakcja importowa nie jest przeprowadzana w gotówce, istnieje specjalny Fundusz Wsparcia Wykorzystania Zasobów (RUSF), który należy również zapłacić podczas importu. RUSF jest specjalnym rodzajem funduszu stosowanym do importu na podstawie kredytu. Zgodnie z przepisami RUSF każdy przywóz dokonany na kredyt (jeżeli płatność związana z przywozem nie zostanie zapłacona przed faktycznym przywozem) podlega specjalnej płatności w wysokości 6% wartości towarów, które mają zostać przywiezione. Ważnymi kryteriami są termin płatności i to, czy jest to płatność gotówkowa czy płatność na kredyt.

Stawki podatków dochodowych i innych

 • Stawka podatku dochodowego od osób prawnych wynosi 22%
  • Termin zwrotu CIT – 25. dzień czwartego miesiąca po zakończeniu roku obrotowego.
  • Termin płatności końcowej CIT – 30 dzień czwartego miesiąca po zakończeniu roku obrotowego.
  • Szacunkowe terminy płatności CIT – Zaliczka na podatek kwartalny jest płatna 17 dnia drugiego miesiąca następującego po każdym kwartale.
 • Stawka podatku dochodowego od osób fizycznych wynosi 35%
 • Stawki podatku u źródła (dywidendy / odsetki / opłaty licencyjne)
  • Rezydent: nie obowiązuje
  • Nierezydent: 15/10/20
  • Stawki podatku od zysków kapitałowych (CGT)
  • Wskaźnik zysków kapitałowych przedsiębiorstw
 • Zyski kapitałowe podlegają normalnej stawce CIT.

***

Na pewno zainteresuje Cię również:

Photo by Meriç Dağlı on Unsplash

***

Zakładanie firmy w Turcji

Turcja od lat jest bramą między Europą a Azją. To jeden z popularniejszych kierunków inwestycyjnych ostatnich lat. Mając ogromny wewnętrzny rynek zbytu przyciąga przedsiębiorców z całego świata, jednocześnie gwarantując niskie ceny produktów i usług.

Spółka w Turcji to doskonały wybór dla przedsiębiorców chcących działać lokalnie lub szukających wehikułu sprzedażowego w celu działa na terytorium Afryki i Azji… [Czytaj dalej…]

W czym mogę Ci pomóc?

Na blogu jest wiele artykułów, w których dzielę się swoją wiedzą bezpłatnie.

Jeżeli potrzebujesz indywidualnej płatnej pomocy prawnej, to zapraszam Cię do kontaktu.

Przedstaw mi swój problem, a ja zaproponuję, co możemy wspólnie w tej sprawie zrobić i ile będzie kosztować moja praca.

  Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez CGO Legal Chajdas Gawlak Owczarek sp. k. w celu obsługi przesłanego zapytania. Szczegóły: polityka prywatności.

  { 0 komentarze… dodaj teraz swój }

  Dodaj komentarz

  Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez CGO Legal Chajdas Gawlak Owczarek sp. k. w celu obsługi komentarzy. Szczegóły: polityka prywatności.

  Poprzedni wpis:

  Następny wpis: