Michał Gawlak

radca prawny

Wpisany na listę radców prawnych prowadzoną przez Radę Okręgowej Izby Radców Prawnych w Łodzi pod numerem ŁD-M-1919. Specjalizuje się w prawie spółek, prawie podatkowym, w tym międzynarodowym prawie podatkowym.
[Więcej >>>]

Skontaktuj się

Podatek CIT a podatek PIT CFC

Michal Gawlak14 lipca 2022Komentarze (0)

Czy zapłata PIT CFC od zagranicznej spółki kontrolowanej załatwia sprawę opodatkowania działalności firmy zagranicznej w Polsce? A co z podatkiem CIT w Polsce? 

Czy po rozliczeniu PIT CFC, administracja skarbowa może upomnieć się np. o złożenie deklaracji CIT-8 (deklarację dot. wysokości osiągniętego dochodu lub straty przez podatnika podatku dochodowego od osób prawnych)?

Zagraniczna jednostka

Kwestie opodatkowania spółki objętej PIT CFC (takiej, która jest zagraniczną jednostką kontrolowaną, kontrolowaną przez rezydenta polskiego) uregulowano w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych, dla spółek, udziałowców w CFC – opodatkowanie podatkiem CIT, w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych. 

Podatek CIT a podatek PIT CFC

W art. 30f ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych ujęto zagraniczną jednostkę kontrolowaną jako jednostkę która:

[kliknij aby kontynuować…]

Rejestracja spółki w Delaware, USA, jest czystą przyjemnością dla przedsiębiorcy. Czemu? Bo jest prosta, tania i odformalizowana – agent rejestrowy za kilkadziesiąt dolarów wpisze spółkę do rejestru spółek w Delaware w ciągu nawet kilku godzin.

Wygeneruje dokumenty i podpowie że opłatę za przedłużenie (podatek stanowy) zapłacimy w maju. I tyle. Mamy spółkę.

Możemy działać tak?

W końcu właśnie tam – w Delaware działa większość spółek z listy Fortune 500. To musi być znak, że dobrze wybraliśmy.

Spółki w Delaware

Spółki z Delaware na pozór nie różnią się od innych spółek rejestrowanych w innych krajach OECD.

Rejestracja spółki w Delaware

Działają jako twór odrębny od osobowości prawnej wspólników, mogą pozywać, być pozywane, zaciągać zobowiązania, a nawet „przeżyć” swoich udziałowców.

[kliknij aby kontynuować…]

Jak wygląda podatek CFC od tzw. spółek wydmuszek? Skąd nazwa „spółka wydmuszka”?

Art. 30f ust. 3 pkt 4 ustawy PIT (i odp. Ustawy CIT) statuuje tzw. spółkę „wydmuszkę”. Ten typ zagranicznej spółki kontrolowanej został wprowadzony do ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w ramach nowelizacji „Polskiego Ładu”, która obowiązuje od 1 stycznia 2022 r.

Stąd też dalsze uwagi w tym zakresie będą czynione z perspektywy i w odniesieniu do czynności, które miały miejsce od początku bieżącego roku kalendarzowego.

Podatek CFC od tzw. spółek wydmuszek - Michał Gawlak radca prawny

Co to jest „spółka wydmuszka” 

Kwalifikacja spółki jako „spółki wydmuszki” w rozumieniu przepisów CFC wynika z następujących okoliczności faktycznych, które muszą być spełnione kumulatywnie: 

[kliknij aby kontynuować…]

Pamiętacie czym jest CFC? To taki sprytny mechanizm który powoduje, że jeśli masz (co to znaczy mieć – zerknij tutaj) spółkę za granicą to czasem musisz zapłacić podatek w Polsce.

Załóżmy że Ty i Twoich 5 parterów biznesowych macie spółkę za granicą – gdzieś w świecie (powiedzmy że poza UE). Inwestor Was namówił – tam (gdzieś za oceanem) będzie lepiej, wtedy on (inwestor) – pomoże, o ile biznes wypali.

Załóżmy, że przedmiotem działalności spółki jest komercjalizacja świetnego pomysłu IT – całość assetów to Wasz know how.

Czy w takim przypadku Ty jako udziałowiec spółki możesz mieć obowiązek podatkowy CFC w Polsce?

[kliknij aby kontynuować…]

Od 2022 r. w polskim systemie podatkowym obowiązuje regulacja dot. opodatkowania spółek holdingowych. Rozwiązanie opiera się na dwóch filarach:

  • zwolnieniu z CIT 95% kwoty dywidend otrzymywanych przez spółkę holdingową od krajowych oraz zagranicznych spółek zależnych;
  • pełnym zwolnieniu z CIT zysków ze zbycia udziałów/akcji w spółkach zależnych.

Brzmi oczywiście pięknie, ale regulacja jest skomplikowana, nieprecyzyjna i może wiązać rozczarować podatników chcących skorzystać z nowej ulgi. Zacznijmy od początku:

Warunki powstania spółki holdingowej

Definicja spółki holdingowej została uregulowana w art. 24m pkt. 2 ustawy o CIT i oznacza spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością albo spółkę akcyjną będącą polskim rezydentem podatkowym, spełniającą łącznie następujące warunki:

[kliknij aby kontynuować…]