Umorzenie udziałów – konsekwencje podatkowe

Michal Gawlak        14 stycznia 2019        Komentarze (0)

Umorzenie udziałów jest bezpieczną i jedną z najmniej konfliktowych metod opuszczenia spółki przez wspólnika bez konieczności zbywania udziałów na rzecz osób trzecich. Prawdziwe trudności pojawiają się, gdy wchodzimy w gąszcz przepisów i interpretacji dotyczących relacji podatku dochodowego do umorzeń.

Jakie skutki podatkowe i jakie obowiązki z tym związane nakłada na nas umorzenie udziałów w spółce z o.o.?

Odmiennie będą traktowane umorzenia dobrowolne (art. 199 §1 i §2 KSH) oraz przymusowe, w tym tzw. umorzenie automatyczne (odpowiednio art. 199 §1 oraz §4).

Umorzenie dobrowolne

Zgodnie z Kodeksem spółek handlowych umorzenie dobrowolne możemy podzielić na etapy:

 • nabycia udziałów przez spółkę
 • umorzenie udziałów

Zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 6. Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (czyli na przykładzie ustawy o PIT), za przychody z kapitałów pieniężnych uważa się przychody z odpłatnego zbycia udziałów, więc to pierwszy etap tj. zbycie udziałów przez wspólnika jest decydujący dla kwestii określenia uzyskanego przychodu.

Zgodnie z art. 30b. ust. 6 pkt. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, podatnik po zakończeniu roku podatkowego jest obowiązany w zeznaniu, wykazać dochody uzyskane w roku podatkowym z odpłatnego zbycia udziałów i obliczyć należny podatek dochodowy. W tym wypadku cały ciężar rozliczeń podatkowych spada na wspólnika, który wyzbył się swoich udziałów. Potwierdzenie tej tezy znaleźć możemy m.in. w Wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 7 marca 2018 r. (syg. II FSK 746/16).

Umorzenie przymusowe i automatyczne

W umorzeniu przymusowym i automatycznym nie mamy do czynienia z nabyciem udziałów, dlatego też, pomimo identycznego efektu końcowego, ustawodawca inaczej rozkłada obowiązki podatkowe na podmioty uczestniczące w transakcji. Zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 4 oraz art. 24 ust. 5 pkt 1  PIT, wynagrodzenie uzyskane w związku z umorzeniem przymusowym i automatycznym uważane jest za przychód z udziału w zyskach osób prawnych, a co za tym idzie, to spółka będzie musiała obliczyć i pobrać podatek.

Pamiętajmy, że stawka zryczałtowanego podatku od dochodu w każdym rodzaju umorzenia będzie wynosić 19%.

***

Powrót do Kompendium Podatkowego >>

Zapraszam na stronę kancelarii CGO jeżeli potrzebujesz wsparcia w przeprowadzeniu transakcji

CFC w 2019 r.

Michal Gawlak        08 stycznia 2019        Komentarze (0)

CFC w 2019 r. to kolejna mała rewolucja w regulacji zagranicznej spółki kontrolowanej. Jeżeli posiadasz spółkę zagraniczną – ten post jest dla Ciebie.

Jak było w 2018 – warto zerknąć na mój poprzedni wpis. A jak będzie w 2019 r.?

Zacznijmy od nazewnictwo – otóż nie ma podatku od dochodów zagranicznej spółki kontrolowanej, a jest – podatek od zagranicznej jednostki kontrolowanej. Czym była zagraniczna spółka a czym zagraniczna jednostka ?

 • Zagraniczną kontrolowaną były zasadniczo spółki – podatnicy podatku CIT. Spółki osobowe czy też trusty nie podlegały pod CFC.
 • Obecnie do kategorii podmiotów podlegających opodatkowaniu weszły również:
  • trusty
  • fundacje
  • stosunki prawne powiernicze
  • podatkowe grupy kapitałowe
  • i jeszcze jedna kategoria podmiotów określoną jako wydzieloną organizacyjnie część zagranicznej spółki która ma lub nie ma osobowości prawnej (czyli spółka transparentna podatkowo) a jednocześnie nie ma rejestracji w Polsce (np. oddział spółki amerykańskiej w kraju trzecim), nad którym polski rezydent ma de facto kontrolę;
  • zagraniczny zakład jednostki zagranicznej

Ważna uwaga – jeżeli nie można ustalić czy trust, fundacja, czy stosunek prawny powierniczy jest zagraniczną jednostką to domniemywa się, że nią jest, jeżeli rezydent ją utworzył i przekazał jej swój majątek.

Widzimy więc, że obecnie opodatkowaniem CFC objęto szeroką kategorię bardzo popularnych trustów, fundacji i podmiotów hybrydowych. Zmiana definicji wymusza wręcz niezwłoczną restrukturyzację istniejących struktur i dostosowanie do zmienionych przepisów.

 • Warto również wskazać inne istotne z punktu widzenia beneficjentów struktur zmiany w regulacji CFC – doprecyzowano zasady ustalania podstawy opodatkowania wskazując, że podstawą opodatkowania jest kwota za okres w którym podatnik kontroluje zagraniczną jednostkę. Wprowadzono oczywiście precyzyjną definicję kontroli jednostki.
 • Podatek CFC do zapłaty obniża się o podatek z tyt. CFC zapłacony w innych krajach;
 • wprowadzono również mini klauzulę obejścia (system powoli wypełnia się klauzulami generalnymi obniżając pewność prawa podatkowego) w brzmieniu: dla ustalenia statusu zagranicznej jednostki lub spełnienia warunku kontroli nad zagraniczną jednostką nie uwzględnia się relacji pomiędzy podmiotami, które nie są ustanawiane lub utrzymywane z uzasadnionych przyczyn ekonomicznych, w tym mających na celu manipulowanie strukturą właścicielską lub tworzenie cyrkularnych struktur właścicielskich.

Jak widać ustawodawca definitywnie zaostrzył przepisy, co powinno skłonić podatników do dokonania przeglądu posiadanych struktur. Zapraszam również do zapoznania się ze stroną kancelarii CGO, szczególnie zakładkami działu podatkowego 

Powrót do kompendium – kliknij tutaj.

Zmiana siedziby spółki z UK z uwagi na Brexit

Michal Gawlak        07 stycznia 2019        Komentarze (0)

Masz spółkę w UK? Zastanawiałeś się co stanie się w momencie gdy spełni się koszmar racjonalnych Brytyjczyków – tj. twardy Brexit?

Jeśli odpowiedziałeś twierdząco na pytanie o spółkę w UK, wymusza to pochylenie się nad konsekwencjami Brextiu. Czy to Cię w ogóle dotknie? W Internecie można znaleźć wiele uspakajających artykułów wskazujących, że Twoje pensje dyrektorskie nie są zagrożone (a bo reguluje je umowa o unikaniu podwójnego opodatkowana a nie Traktaty UE). Argumentuje się, że gospodarka wysp rośnie, a ich system prawno-podatkowy dostosuje się do zmian. Czy jednak aby na pewno Brexit nie wpłynie negatywnie na Twój biznes?

Czy znasz ustawę – ustawa z dnia 6 marca 2018 r. o zasadach uczestnictwa przedsiębiorców zagranicznych i innych osób zagranych? Zerknij w jej art. 5. A zastanawiałeś się co z VAT? Zerknij tutaj: https://www.gov.uk/government/publications/vat-for-businesses. Pomyśl, co z całą masą innych regulacji – np. Parent Subsidiary Directive lub RODO.

Widzisz, że to wcale nie takie oczywiste? A może warto przenieść siedzibę spółki z UK to Irlandii? Irlandia ma niską stawkę podatku CIT (12,5%) – niższą niż podatek CIT w UK (20%). Co prawda wynagrodzenia dyrektorskie opodatkowane są stawką 20% PIT w Irlandii, zwolnione jednak będą z podatku w Polsce. Nadto – przewiduje się liczne opcje odliczeń od podatku.

Jeżeli masz wątpliwości – skontaktuj się ze mną. Na hasło Brexit poświecę Ci kilka minut, które pozwolą ustalić, czy powinieneś obawiać się wystąpienia Wielkiej Brytanii z UE w modelu “no deal”.

Zapraszam też na stronę kancelarii CGO – zerknij na https://spolki.cgolegal.pl/uslugi-offshore/pozostale-uslugi-offshore/czy-brexit-wplynie-na-spolki-w-uk/

Kryptowaluty a spółki offshore

Michal Gawlak        26 listopada 2018        Komentarze (0)

Ostatnimi czasy jedne z częstszych zapytań kierowanych do kancelarii to zapytania o spółki offshore lub szerzej – spółki zagraniczne powoływane w związku z działalnością wykorzystującą blockchain. Jeden z typów takiej działalności to działalność firm kryptowalutowych, są to m.in.:

 • Giełdy
 • Kantory
 • Operatorzy płatności (EMI)
 • Struktury MLM
 • Kopalnie
 • Rozwiązania ICO

Budowa struktury korporacyjnej w praktyce rozpoczyna się od analizy trendów wśród państw wybranych jako siedziba spółki. Mowa oczywiście o trendach wśród nadzorów bankowych i samych banków – niestety sporo państwa świata podchodzi do kryptowalut bardzo sceptycznie, i tak – odradza się obecnie np. Polskę, Bułgarię, Czechy, Słowację, Rosję. Otwarcie spółki w którymś z tych krajów napotka problem z uruchomieniem rachunku bankowego. Tym samym w przypadku kryptowalut nie zaczynamy od podatków, a od kwestii praktycznych – bankowych.

Banki akceptujące kryptowaluty

Banki, które akceptują działalność opartą na kryptowalutach dzielimy na dwie grupy – banki obsługujące osoby fizyczny oraz banki obsługujące korporacje. Tych pierwszych jest dużo więcej – wśród nich banki niemieckie, brytyjskie czy austriackie. Niestety dla firm, ilość rozwiązań jest mocno ograniczona – wyróżnić można jedynie kilka sensownych rozwiązań, które stosuje w stosunku do klientów otwierających spółki lub tworzących produkty oparte na walutach wirtualnych.

Lokalizacja spółki

Kraj siedziby spółki warunkowany jest więc dwoma czynnikami – tolerancją banku dla wybranej jurysdykcji i prawem podatkowym. Optymalnie zaleca się zmianę rezydencji podatkowej, a jeżeli nie jest to możliwe, rejestrację spółki tak, aby uniknąć CFC i zarzutu unikania opodatkowania. Warto rozważyć np. Estonię, Gibraltar, czy BVI.

Spółka offshore

Wybór jurysdykcji typowo offshorowej będzie uzasadniony w przypadku zmiany rezydencji podatkowej. W takim wypadku możliwość rejestracji spółki rozpatrujemy pod kątem kraju naszej nowej rezydencji – np. Malty, Cypru czy ZEA. Wielu inwestorów łączy rezydencje np. Malty z rozwiązaniami offshore takimi jak spółka na Wyspach Marszala, czy w Hongkongu. Może okazać się, że w praktyce warto zarejestrować spółkę w raju, pozostając polskim rezydentem i rozliczyć w kraju 19% podatek PIT lub CIT (CFC). Wielu klientów bowiem wybiera spółki zagraniczne nie z uwagi na opodatkowanie, a nieprzychylność władz RP do kryptowalut.

Licencje i koncesje

Niektóre kraje, takie jak np. Estonia, Malta czy Gibraltar wprowadziły dedykowane przepisy poświęcone działalności kryptowalutowej. I tak – Estonia reguluje kantory kryptowalutowe, a Malta – ICO. Przed uruchomieniem struktury warto więc zorientować się, czy dany model biznesowy nie będzie wymagał uzyskania odrębnego zezwolenia.

Compliance

Obecne czasy naznaczone są przerostem biurokracji. Uruchomiając biznes z branży finansowej (kantor, giełda, wehikuły inwestycyjne) koniecznie pamiętajmy o konieczności powołania do życia działu compliance, a także opracowania i wdrożenia procedur z zakresu przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowania terroryzmu. Z pewnością nie chcielibyśmy sytuacji, że poprzez nas system przestępcy legalizują środki pochodzące z przestępstw.

Planowanie korporacyjne / podatkowe z udziałem podmiotów zagranicznych

Michal Gawlak        18 listopada 2018        Komentarze (0)

W dzisiejszym wpisie mowa będzie o planowaniu korporacyjnym z udziałem spółek zagranicznych.W praktyce wykorzystuje się gotowe schematy podatkowe i “szyte na miarę” – ewentualnie hybrydy składające się z elementów gotowych i indywidualnie dobieranych.

Mechanizmy gotowe wykorzystują ustalone ścieżki optymalizacyjne, które nadają się do wdrożenia z góry zdefiniowanych założeń. Np. Na przykładzie Madery wygląda to następująco:

 • Madera oferuje 5% podatek CIT, ale wymaga określonej inwestycji w kraju,
 • Struktura będzie zwykle odpowiednia do działalności importowej na terytorium UE.

W przypadku struktur szytych dokonuje się oceny specyfiki podatkowej poszczególnych krajów, ich wzajemnych relacji na gruncie podatkowym, a także sieci wiążących umów wielostronnych dot. podatków. Analiza ta wymaga oczywiście uwzględnienia założeń i potrzeb klienta.

Czy istnieją wspólne cechy wyżej wskazanych modeli postępowania? Z pewnością!

 • Podstawowym punktem analizy jest rezydencja podatkowa beneficjenta struktury,
 • Brak polskiej rezydencji zasadniczo wymusza uświadomienie klienta o konieczności zasięgnięcia opinii doradcy z kraju rezydencji beneficjenta,
 • Zakładając polską rezydencję podatkową beneficjenta odradzamy inwestowanie zagraniczne poprzez raje podatkowe z uwagi na liczne przepisy sankcyjne obowiązujące w PL i na świecie,
 • Należy zawsze sprawdzić i oszacować ryzyko zastosowania klauzuli przeciwko unikaniu opodatkowania,
 • Bezwzględnie badamy dotychczasowy dorobek biznesowy beneficjenta – banki wymagają obecnie doświadczenia biznesowego celem otwarcia rachunku nierezydenckiego,
 • Równie istotna co model finalny – np. Oddzielne centra produkcyjne i dystrybucyjne, jest ścieżka restrukturyzacji przedsiębiorstwa, aby dojść do finalnego modelu.

Chcesz wiedzieć więcej, wejdź na stronę kancelarii CGO: