Banki dla kryptowalut

Michal Gawlak        03 października 2018        3 komentarze

Banki dla kryptowalutDzisiejszy rynek spółek zagranicznych to ciągłe zmiany. Zmieniają się realia prawne – poszczególne kraje prześcigają się we wprowadzaniu rozwiązań zabezpieczających podstawę opodatkowania, zmieniają się też realia praktyczne – działy compliance rosną, a banki stają się coraz mniej dostępne.

Mój wpis poświęcam jednemu z takich zjawisk – firmom prowadzącym działalność w oparciu o kryptowaluty, ale analizowanym przez pryzmat rozwiązań bankowych.

[Więcej o kryptowalutach przeczytasz tutaj >>]

Stan na dziś:

 • Banki niechętnie patrzą na przedsięwzięcia oparte na kryptowalutach – czy to jako środku do pozyskania finansowania, czy też mechanizmie inwestycyjnym;
 • Głównym ryzykiem dla banków jest anonimowość wielu walut wirtualnych;
 • Banki obawiają się ryzyka prania brudnych pieniędzy.

W efekcie firmy “kryptowalutowe” mają duży problem z otwarciem rachunku bankowego.

Czy istnieje remedium? Tak, jeżeli prawidłowo podejdziemy do sprawy.

 • W pierwszej kolejności należy rozważyć lokalizację spółki pod działalność kryptowalutową. Nie zaleca się rejestrowania spółki w raju podatkowym – jest wiele powodów, które to uzasadniają – w tym względy praktyczne, podatkowe, a przede wszystkim bankowe. Dla spółki z raju podatkowego będzie niezwykle trudno założyć rachunek bankowy – większość banków odmówi rozpatrzenia nawet wstępnej aplikacji. W praktyce warto rozważyć spółkę w Europie, która na chwilę obecną gwarantuje najwyższe szanse powodzenia.
 • Jeżeli chodzi o strukturę spółki rejestrowanej na potrzeby kryptowalut, to warto zrezygnować z usług powierników i samodzielnie objąć funkcję udziałowca i dyrektora spółki. Taki stan rzeczy nie musi być stanem ostatecznym – po upływie rozsądnego czasu od daty otwarcia rachunku można rozważyć oddanie udziałów w trust i powołać do zarządu powiernika samemu rezygnując z tej funkcji.
 • Warto rozważyć również uzyskanie stosownych licencji – niektóre kraje takie jak np. Estonia wprowadziły licencję wydawaną spółką zajmującym się wymianą kryptowalut (można pozyskać licencję na działalność kantorową i giełdową).
 • W ostatnich latach widać trend polegający na wprowadzeniu regulacji dotyczącej emisji kryptowalut – i tak np. Gibrlatar, Malta i Cypr pracują nad rozwiązaniami prawnymi które umożliwią prowadzenie działalności i dokonywanie ICO po uzyskaniu stosownych zezwoleń.
 • Warto również przed wyborem banku i jurysdykcji przyjrzeć się trendom politycznym panującym w określonym kraju – niektórzy regulatorzy krytycznie podchodzą do wszelkiej działalności kryptowalutowej, ostrzegając inwestorów przed jakąkolwiek działalnością z użyciem kryptowalut. Inne – takie jak np. Szwajcaria, podchodzą do kryptowalut inaczej – widząc perspektywy oraz niespotykane wcześniej możliwości szybkiego transferu danych finansowych, wręcz promują kryptowaluty.

Jak widać działalność opartą na kryptowalutach warto również przeanalizować pod kątem rozwiązań bankowych, bowiem okazuje się że największym problemem dla inwestorów może być czynność tak prozaiczna jak otwarcie rachunku bankowego.

*****

Zdjęcie: Andre Francois

Spółka hazardowa w Gruzji

Michal Gawlak        02 sierpnia 2018        Komentarze (0)

To mój ostatni wpis poświęcony Gruzji w najbliższym czasie. Pisałem o procedurze rejestracji spółki oraz o podatkowych aspektach prowadzenia firmy w Gruzji. Teraz równie ciekawa tematyka – spółka hazardowa w Gruzji (zagadnienia licencyjne w wielkim skrócie).

Rodzaje licencji

Ustawodawstwo gruzińskie wyróżnia m.in. następujące rodzaje licencji hazardowych:

 • licencja na prowadzenie kasyna;
 • licencja na prowadzenie gier bingo;
 • licencja na prowadzenie gier liczbowych;
 • licencja na prowadzenie loterii;

Licencja upoważnia do prowadzenia działalności hazardowej w formie stacjonarnej oraz online – jednak nawet do prowadzenia działalności online prawo wymaga posiadania stałej placówki.

Koszty pozyskania licencji

Pozyskanie licencji jest kosztownym przedsięwzięciem. W pierwszej kolejności należy powołać do życia spółkę na terytorium Gruzji – jest to koszt ok. 2000 EUR. Uzyskanie licencji wiąże się z koniecznością opłacenia kosztów doradcy i kosztów oficjalnych (rządowych). Te ostatnie różnią się w zależności od typu licencji i lokalizacji placówki – “poważne przedsięwzięcia” takie jak np. kasyno to wydatek przekraczający 1 000 000 GEL. Organizatorzy loterii, gier bingo itp. muszą liczyć się z wydatkiem rzędu 15 000 GEL. Opłaty kwartalne to kolejna sprawa – ich wysokość również zależy od rodzaju licencji (co zapewne nie zaskakuje).

Aplikacje o licencje składa się elektronicznie i rozpatrywana jest w ciągu kilku dni roboczych. Oczywiście przed złożeniem wniosku należy zgromadzić odpowiednie dokumenty – m.in. opis produktu, potwierdzenie opłaty licencyjnej, zaświadczenie o niekaralności. Należy też wybrać odp. lokalizację dla naszej firmy (od lokalizacji zależą koszty licencji).

Warto się do całej operacji profesjonalnie przygotować aby ją zakończyć sukcesem. Można też skorzystać z pomocy fachowca – zapraszam :)!

Proszę pamiętać, że oferowanie usług z zakresu branży hazardowej może podlegać ograniczeniom prawnym kraju – siedziby / miejsca zamieszkania adresata usług. Należy każdorazowo zweryfikować.

Zapraszam na zakładkę strony Kancelarii CGO poświęconej działalności hazardowej

Autor

Czym się zajmuję?

Między innymi zakładaniem spółek zagranicznych. Na co dzień doradzam klientom w transakcjach ponadgranicznych w zakresie rozwiązań korporacyjnych, procesowych / arbitrażowych i w sporach gdzie stroną jest podmiot spoza Polski. Dotychczas pomogłem grupie setkom klientów z branż IT, handlowych, produkcyjnych, usługowych o małej, średniej i dużej skali działania.

Spółka w Gruzji

Michal Gawlak        29 lipca 2018        Komentarze (0)

O ile w poprzednim moim wpisie pisałem o zakładaniu spółek w Gruzji, tak w tym poruszam temat nawet ważniejszy – mianowicie: podatkowe i wizerunkowe korzyści posiadania spółki w Gruzji.

Czemu Gruzja?

Gruzja znajduje się na styku kultur – od południa graniczy z Turcją, a od północy z Rosją. Sercem Gruzini są bez wątpienia w Europie. Takie połączenie czyni Gruzję atrakcyjną lokalizacją dla przedsiębiorców – pomostem dla przedsięwzięć transgranicznych, a nawet transkontynentalnych – np. dla działalności handlowej pomiędzy Azją a Europą, czy też pomiędzy Rosją a Unią Europejską. Gruzja cieszy się dobrą opinią wśród inwestorów –  jest to kraj o skutecznej i małej administracji, łagodnym oraz wzorowanym na Estonii systemie podatkowym, a także stabilnym sektorze bankowym.

Podatki

Stawka CIT w Gruzji wynosi 15% – właściwie tyle co w Polsce dla małych spółek z o.o. (o ile przychód brutto do 1,2 mln EUR to mało). Jest jednak jeden haczyk na którym zasadza się atrakcyjność reżymu podatkowego Gruzji: dochód spółek gruzińskich (rezydentów podatkowych w Gruzji) podlega opodatkowaniu w momencie dystrybucji do majątku prywatnego udziałowców – dokładnie tak samo jak w Estonii. Czym system ten różni się od innych powszechnie spotykanych na świecie? Odpowiedź jest prosta – system gruziński promuje reinwestowanie – dopóki nie wypłacasz zysków, dopóty nie płacisz podatków. Niektóre wypłaty ze spółki mogą być uznane za domniemane wypłaty do majątku prywatnego i, w konsekwencji, opodatkowane. Takie ryzyko wystąpi np. przy:

 • wydatkach niezwiązanych z prowadzoną działalnością gospodarczą;
 • darowiznach;
 • karach umownych;
 • wydatkach na nabycie udziałów;
 • udzielaniu pożyczek (przy założeniu że pożyczki udziela spółka niebędąca instytucją finansową).

Specjalne strefy ekonomiczne

Na wzór Zjednoczonych Emiratów Arabskich, Gruzja uruchomiła program specjalnych stref ekonomicznych, pozwalających inwestorom na uzyskanie dodatkowych zachęt podatkowych polegających na całkowitym zwolnieniu z podatku dochodowego od osób prawnych oraz lokalnego VAT. W przeciwieństwie do standardowego systemu, w strefie ekonomicznej spółka gruzińska nie będzie pełnić funkcji płatnika podatku od wynagrodzeń (pracownicy samodzielnie rozliczą podatek dochodowy), nie ma ograniczeń związanych z repatriacją zysków, nie wystąpi podatek u źródła oraz cła.

Powyższy zarys sytemu podatkowego, rozpatrywany łącznie z faktem, że Gruzję z Polską łączy umowa o unikanie podwójnego opodatkowania, niskie koszty pracy i prowadzenia biznesu oraz niedrogie połączenia lotnicze z Warszawy do Tibilisi powinny przekonać większość wątpiących, że Gruzja jest interesującą alternatywą dla innych, dużo bardziej popularnych kierunków inwestycyjnych.

Odwiedź też stronę kancelarii CGO poświęconą zakładaniu spółek w Gruzji.

Autor

Czym się zajmuję?

Między innymi zakładaniem spółek zagranicznych. Na co dzień doradzam klientom w transakcjach ponadgranicznych w zakresie rozwiązań korporacyjnych, procesowych / arbitrażowych i w sporach gdzie stroną jest podmiot spoza Polski. Dotychczas pomogłem grupie setkom klientów z branż IT, handlowych, produkcyjnych, usługowych o małej, średniej i dużej skali działania.

Zakładanie spółki w Gruzji

Michal Gawlak        15 lipca 2018        Komentarze (0)

Nareszcie udało mi się przygotować nowy wpis. Natchniony finałem mistrzostw świata w piłce nożnej przybliżę Wam temat rejestracji spółek w… Gruzji. Czemu akurat tam?

Rząd gruziński stawia na łatwość w prowadzeniu działalności gospodarczej. Inwestorów zachęca łagodnym reżymem podatkowym, istnieniem specjalnych stref ekonomicznych gdzie na wzór Zjednoczonych Emiratów Arabskich spółki są zwolnione z podatku dochodowego, a przede wszystkim łatwością otwierania biznesu i rachunku bankowego w lokalnym banku.

Formy prawne

Gruzińska ustawa o przedsiębiorcach wymienia formy prawne, które mogą wybrać potencjalni inwestorzy – są to:

 • Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
 • Spółka Akcyjna
 • Spółka Komandytowa
 • Spółka Jawna

A także

 • Oddział Spółki zagranicznej
 • Kooperatywa (Spółdzielnia)
 • Działalność jednoosobowa.

Najpopularniejszą formą prowadzenia działalności jest bez wątpienia Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Jej popularność wynika z ograniczeniu odpowiedzialności wspólników za zobowiązania spółki, prostej procedury rejestracji, a także stosunkowo niskich kosztów prowadzenia działalności.

Sama procedura rejestracji składa się z dwóch kroków: sporządzenia statutu spółki oraz złożenia go wraz z innymi wymaganymi dokumentami, w tym z formalnym wnioskiem o rejestrację, do rejestru podmiotów prawnych będącego częścią rejestru publicznego.

Kto może założyć spółkę?

Do rejestracji wymagany jest minimum jeden założyciel, którym może być zarówno osoba fizyczna (oczywiście pełnoletnia) jak i osoba prawna (czyli np. inna spółka). Nie ma też wymogów ani restrykcji dotyczących narodowości, miejsca zamieszkania, czy miejsca stałego pobytu przyszłych wspólników.

Przedsiębiorca musi dostarczyć: decyzję swoją i wspólników o założeniu spółki oraz o wybranej przez nich formie prawnej; kopie paszportów; certyfikat rejestracji jeżeli założycielem jest inna firma. Natomiast jeżeli spółka będzie miała tylko jednego udziałowca, będącego osobą fizyczną wymagane są tylko: wniosek o rejestrację oraz dowód osobisty (paszport).

Opodatkowanie

Podstawowa stawka CIT w Gruzji wynosiła do 2017 r. 15%. Obecnie rząd wdrożył system wzorowany na Estonii – tj. podatek płatny jest w momencie dystrybucji zysku do majątku wspólników. W praktyce oznacza to brak opodatkowania bieżącej działalności gospodarczej – to clue nowego systemu podatkowego tego kraju. Oczywiście w przypadku ponoszenia kosztów niezwiązanych z działalnością spółki kwoty dystrybuowane będą opodatkowane. Aby uniknąć takiego ryzyka należy dokumentować transakcje, uważać na umowy pożyczek oraz wpłaty na udziały lub akcje spółek – każde z wymienionych może podlegać opodatkowaniu.

Spółka rejestrowana w strefie ekonomicznej może korzystać ze zwolnienia od podatku dochodowego w całości – bez żadnych dodatkowych warunków.

Bankowość

Teraz najważniejsze – otwarcie rachunku bankowego w Gruzji – przy wsparciu specjalisty trwa kilkanaście minut. W dzisiejszych czasach to absolutny rekord – każdy kto próbował założyć konto bankowe poza Polską wie ile czasu i pracy to kosztuje.

Dokumentacja – załączniki do wniosku o rejestrację

Poniżej użyteczny spis wymaganych dokumentów do rejestracji spółki w Gruzji:

 • Statut (akt założycielski spółki)
 • formalny wniosek o rejestrację
 • Uchwała założycieli o zarejestrowaniu spółki w Gruzji w wybranej formie.
 • Odpis z rejestru jeżeli założycielem jest osoba prawna.
 • uchwała o wyznaczeniu dyrektora
 • Kopie paszportów dyrektorów i udziałowców
 • Umowa najmu lokalu potwierdzona notarialnie (jeżeli spółka wynajmuje biuro)
 • Potwierdzenie uiszczenia opłaty rejestracyjnej

W razie pytań zapraszam do kontaktu.

Odwiedź też stronę kancelarii CGO poświęconą zakładaniu spółek w Gruzji.

To już kolejny mój wpis dotyczący spółek zagranicznych – chcesz dowiedzieć się więcej o spółkach w poszczególnych krajach? Białoruś, Cypr, Estonia, Hongkong.

Autor

Czym się zajmuję?

Między innymi zakładaniem spółek zagranicznych. Na co dzień doradzam klientom w transakcjach ponadgranicznych w zakresie rozwiązań korporacyjnych, procesowych / arbitrażowych i w sporach gdzie stroną jest podmiot spoza Polski. Dotychczas pomogłem grupie setkom klientów z branż IT, handlowych, produkcyjnych, usługowych o małej, średniej i dużej skali działania.

Założenie spółki na Białorusi – remedium na kryptowaluty?

Michal Gawlak        04 lutego 2018        Komentarze (1)

Kryptowaluty – bitcoiny, litecoiny i inne

Czym są – chyba nie trzeba wyjaśniać. Ktokolwiek znalazł ten wpis musi wiedzieć czym jest kryptowaluta, pewno zdaje sobie sprawę, że np. w Polsce nie jest walutą, a z podatkowego i cywilnego puntu widzenia – prawem majątkowym. Nie będę zagłębiał się w ciekawą teorię – nie od tego jest ten blog. Was interesuje praktyka, a jest ona następująca – fiskus opodatkowuje dochody z kryptowalut – tzw. 18% a następnie 32% stawką podatkową), no chyba że działalność w ramach firmy, wówczas możemy skorzystać z opodatkowania liniowego – 19% (można również pomyśleć o ryczałcie). Problematyka VAT jest również zapewne znana – polecam mój poprzedni wpis https://spolkazagranica.pl/korzystna-podatkowo-sprzedaz-bitcoinow/ 

Jest jednak pewne ale…

Banki bitcoinów nie lubią. W zasadzie kryptowalut jako takich nie lubią. Tak więc jak prowadzimy działalność w zakresie tradingu albo mamy kantor wymiany kryptowalut lub otwieramy giełdę – naszym największym problemem jest system bankowy. W Polsce, co ciekawe nie jest najgorzej – wierzcie lub nie, ale piszą do kancelarii firmy angielskie / czeskie prosząc o pomoc w otwarciu dla ich zagranicznych spółek rachunku bankowego w Polsce (na marginesie Wielka Brytania znana była jako raj dla kryptowalut). Można również łatwo znaleźć kraje, które deklarują miłość do kryptowalut – np. Malta, ale znów na przeszkodzie stają banki. Słowem – niepewność!

Spółka na Białorusi?

Okazuje się, że szansę w powyższej sytuacji odnajduje rząd Białorusi, który od 28 marca tego roku wprowadza nowy reżym prawny dla spółek zajmujących się kryptowalutami. W High Technology Park – http://park.by/?lng=en, działalność w zakresie miningu czy wymiany kryptowalut będzie zwolniona od opodatkowania.

Aby myśleć o rejestracji w strefie trzeba założyć spółkę lub oddział na Białorusi. Zalecana forma działalności – spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – Obshchestvo s Ogranichennoy Otvetstvennostyu lub OOO. Formalności zajmują ok. 10 dni, składają się na nie etap przygotowawczy w Polsce – przygotowanie dokumentów, nadanie klauzuli apostille dokumentom wymaganym w procesie oraz etap rejestracji – wybór nazwy, adresu rejestrowego, podpisania stosownych dokumentów oraz wyrobienie pieczęci firmowej.

Rejestracja w strefie

Aby skorzystać z preferencyjnego reżymu strefy, należy się zarejestrować. Innymi słowy – spółka to jedno, proces rejestracji  i weryfikacji w High Tech Parku – co innego. Wnioski mogą składać firmy, które za przedmiot działalności mają IT, wypełnią kilkunastostronicowy wniosek, przygotują business plan i załączą dokumenty rejestrowe spółki.

Można próbować samemu – można zwrócić się do nas. Wówczas całą dokumentację przygotowuje nasz zespół.

Zapraszam do kontaktu!